<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tertitten - Museumsbane i 50 år. Hvordan det begynte

Av Petter Tønder Jakobsen. Utgitt i forbindelse med Urskog-Hølandsbanens 50-års jubileum som museumsjernbane. Heftet koster 150 og kan kjøpes på Urskog-Hølandsbanen eller ved henvendelse på post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

Urskog-Hølandsbanen var en av 13 private jernbaner som ble bygget rundt forrige århundreskiftet. I 1894 ble det søkt om og gitt konsesjon på en bane fra Bingsfos på Kongsvingerbanen til Bjørkelangen. Denne banen - Urskog-banen - ble åpnet i 1896, og en forsettelse, Hølandsbanen, sto ferdig i 1898. De to banene ble så slått sammen og i 1903 sto den siste delen ferdig, forlengelsen inn til Sørumsand, hvor det ble bygget ny felles stasjon med bedre muligheter for omlasting av gods.

Etter over 60 års drift ble Tertitten, eller Aurskog-Hølandsbanen som den formelt het, nedlagt i 1960. De siste årene hadde banen nedleggelsestrusselen hengende over seg. Lønnsomheten hadde vært dårlig i svært mange år. Nedleggelsen av Tertitten var en del av en større omlegging av det norske jernbanenettet. 

Etter nedleggelsen av Tertitten var det noen som tok til orde for å bevare hele eller deler av banen. Jubileumsheftet skildrer hvordan frivillige krefter la grunnlaget for at Tertitten ble omdannet til museumsjernbane. Veien til museumsdrift var belagt med mange tunge forhindringer, både praktiske og buråkratiske, men i 1966 kunne banen åpnes for sin første driftssesong. 

Heftet er rikt illustrert med fotografier fra museumsbanens første tid og med gode tidsoversikter og lister over sentrale støttepersoner.

Petter Tønder Jakobsen, konservator NMF