<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Strømsveien - i forandringens tegn

Katalog utgitt i forbindelse med utstillingen Strømsveien - i forandringens tegn 2012. Katalogen koster 50 kr og kan kjøpes ved henvendelse til post@mia.no eller +47471980.

  •  (Foto/Photo)

Strømsveien går gjennom tettstedet Strømmen og ser ut som mange andre veier som snor seg gjennom norske tettsteder og småbyer. Men veien har sin egen historie. i 1911 var den ny og en del av hovedveien mellom hovedstaden og Romerike. Veien er bygget om og har skiftet status i flere omganger. 

MiAs lærlinger i fotofaget har tatt mange bilder i Strømsveien siden 1985 da museet flyttet til Strømmen. Den siste av dem, Camilla Damgaard, fikk i oppdrag å fotografere alle husene i gata, fra grensen mot Lørenskog til brua over Nitelva ved Lillestrøm. 10 år senre har museets fotograf Øivind Möller Bakken tatt bilder fra de samme posisjonene. Dette har gitt oss et unikt fotomateriale. Dokumentasjonen viser hvilke gjennomgripende endringer sentrum av Strømmen og Strømsveien har gjennomgått bare de siste ti årene.

For å vise fram de spennende prosessene som har foregått på Strømmen, har vi supplert denne samtidsdokumentasjonen med historiske bilder. Vi håper publikasjonen vil være til stor glede for beboerne på Strømmen og vekke interesse for hva som skjer i nærmiljøet. 

Roger Erlandsen, tidligere direktør i Akershusmuseet (MiA)