Hopp til hovedinnhold

"Større enn sputniker og rumfart" - veien til frigjorte hender

Hefte utgitt i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013. Tøffe kvinner, sterke røster. Historier om sterke kvinner fra Akershus. Heftet koster 50 kr og kan kjøpes ved henvendelse til post@mia.no eller + 47 47471980.

  • Større enn sputniker og rumfart - veien til frigjorte hender. Tøffe kvinner, sterke røster. Stemmerettsjubileet.

Heftets tittel henspiller på en reportasje i Aftenposten 10. november 1959. Etter et besøk i Nes, hvor innlagt vann endelig var blitt en realitet, slo journalist Hennim fast at "vann i springen er en større sensasjon enn sputniker og rumfart". Å få innlagt vann betydde en stor lettelse for kvinners hverdagsliv.

I anledning stemmerettsjubileet retter vi oppmerksomheten mot tiltak som er gjort for å synliggjøre kvinners livs- og arbeidsvilkår. Gjennom dette vil vi belyse hvordan retten til å være med å bestemme ikke defineres bare av stemmerett ved valg, men at medbestemmelse også krever mye av kvinnene selv og samfunnet rundt.

Fra Nes har vi mange eksempler på kvinner som hevet stemmen i det offentlige rom, og som gjorde en uvurderlig innsats for å forbedre kvinners hverdag. vi vil trekke fram to av disse kvinnene: Liv Østlie og Liv Tomter. Gjennom sitt arbeid fikk de gjennomslag for en rekke tiltak som endret kvinner hverdag til det bedre - tiltak som var helt avgjørende for kvinners muligheter til å delta i samfunnslivet. 

En del av disse forbedringene handlet om god vannforsyning. For at vi bedre skal forstå hvor revolusjonerende innlagt vann, utslagsvask og vaskemaskin var i sin tid, har vi også viet plass til kvinners tradisjonelt sett tyngste bør - arbeid med vann.

Astrid Ruud Skedsmo, fagkonsulent i MiA