<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fetsund Lenser. Stemmer fra elva. Fløtingas historie i Fet.

Av Thomas Støvind Berg. Boken koster 200 kr og kan kjøpes på Fetsund lenser eller ved henvendelse til post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

Bli kjent med fløtingshistoria i Fet!

Fetsund Lenser er et unikt industrielt kulturminne og er i dag det eneste bevarte fløtingsanlegget i sitt slag i verden. Fra 1861 og fram til nedleggelsen i 1985 var Fetsund Lenser et knutepunkt for fløtinga i Glommavassdraget. Anlegget på Fetsund var også et av de største fløtingsanleggene i Norge med over 300 arbeidere på det meste.

Boka om fløtingshistoria i Fet gir et innblikk i fløtinga som næringsvei i Norge gjennom flere hundre år og gir deg historia om en særegen arbeidsplass som preget tettstedet Fetsund i 124 år. Boka er spekket med fortellinger fra tidligere lensearbeidere. De kan berette om et spesielt arbeidsmiljø hvor mange ble på elva hele livet. Boka byr også på et rikt og sjeldent bildemateriale. 

Boka er skrevet av historiker og konservator NMF Thomas Støvind Berg ved Fetsund lenser.