<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Solid arbe' - Håndverk og næring i Nes på 1900-tallet

Av Tom Jøran Bauer. Boken koster 100 kr og kan kjøpes på Gamle Hvam museum eller ved henvendelse til post@mia.no eller tlf. +47 47471980.

  •  (Foto/Photo)

​"Han var en sånn solid kar; du kunne alltid stole på at du fekk gjort et skikkelig arbe'"

For hundre år siden ble så å si alt som folk på bygdene trengte av redskaper, møbler og fottøy, laget av lokale håndverkere. Gikk noe i stykker eller når ting ble slitt, var det en selvfølge og en nødvendighet at det ble reparert. I dag er det meste som vi omgir oss med, industrielt fremstilt og i stadig større grad produsert på den andre siden av jordkloden. I løpet av hundreåret har vi gått fra å være et nøysomt folk til å bli en nasjon av forbrukere ​der nye og nesten ubrukte ting havner i søppelkassen.

Tom Jøran Bauer forteller i denne boken om menneskene som en gang drev de verkstedene og næringene som idag er representert på Gamle Hvam museum. Boken gir et innblikk i liv og levemåte i en tid da soliditet og grundig arbeid var et ideal, og da sparsommeligheten sto i føresetet. Anekdoter og små historier bringer leseren nærmere den enkelte håndverker og næringsutøver. I løpet av noen tiår etter siste krig førte samfunnsendringene til at grunnlaget for de fleste av disse virksomhetene forsvant. 

Boken er rikt illustrert med fotografier og tegninger av forfatteren. Tom Jøran Bauer er tidligere konservator NMF og avdelingsleder ved MiA - Gamle Hvam museum