Hopp til hovedinnhold

Smestad Isforretning

Distribusjon av is til private hushold i Oslo 1920-1938. Innlegg holdt på Museenes forskerkonferanse den 20.-21. oktober 2022 på Stiklestad nasjonale kultursenter.

Smestad Isforretning – Distribusjon av is til forretninger og private hushold i Oslo-området 1916 – 1938.

Av Kirsten Linde, historiker og konservator NMF

Forskningsprosjektet undersøker distribusjonen av naturis til forretninger og private husholdninger i Oslo området. Undersøkelsen er basert på kundeprotokoller fra Smestad Isforretning. Feltet er lite utforsket fra før, så undersøkelsen er først og fremst empirisk. Den teoretiske innfallsvinkelen er nettverksteori. Prosjektet skal resultere i en fagfellevurdert artikkel i en antologi i regi av The Last Ice Age prosjektet ledet av Norsk Maritimt Museum/Stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Smestad Isforretning lå i Vestre Aker utenfor daværende Kristiania/Oslo og naturisen kom fra to oppdemmete dammer ved gården Smestad Nedre. Fokuset i prosjektet er å undersøke distribusjonsnettet for ishandelen rettet direkte mot private kunder og forretninger i Vestre Aker og hovedstadsområdet. Hvordan foregikk distribusjonen av is til private kunder? Hvor bodde de private kundene og hvor mye is mottok de per år? Hvilke typer private firmaer mottok is og hva brukte de isen til? Hvor mange tonn per år mottok firmaene og hvordan var etterspørselen i forhold til årstidene? Undersøkelsen foregår i den siste epoken av handelen med naturis, der naturisprodusentene etter hvert fikk sterk konkurranse fra mekaniske kjøle- og fryseskap. I 1930-årene er bransjen under avvikling og denne utviklingen kan følges i det empiriske materialet fra Isforretningen.

Prosjektet belyser sider ved matvareoppbevaring og konsumpsjon og distribusjonsforhold i hovedstaden og hvilke konsekvenser teknologiutvikling og elektrifisering fikk for produksjonen av naturis.

  • Isskæring på Smedstaddammen 15. 12. 1912 En mann skjærer blokker. Flere menn trekker blokkene opp av vannet.
Før maskinell kjøleteknikk, som kjøleskap og frysebokser ble vanlig, var naturis en stor handelsvare. Isen ble brukt i isskap hjemme og til kjøling i industri og meierier. Foto: Wilse, Oslo museum.
    1/1
    Isskjæring på Smestaddammen i 1912. Foto: Oslo Museum. Wilse, Oslo museum