Hopp til hovedinnhold

Rydding av loftet på Linderud gård

Vi har mange gjenstander gjemt unna i museumsbygningene i MiA. For å gi disse gjenstandene bedre betingelser rydder, sorterer og flytter vi fortløpende gjenstander fra avdelingene inn i magasinet vårt. Her forteller vi om ryddingen og registreringen av gjenstander fra loftet på Linderud gård

Før flyttingen

 • Loftet på Linderud gård før ryddingen
  En av loftseksjonene på Linderud gård før ryddingen av gjenstander. Foto: MiA 2021.

Vi var spente på hva som ventet oss på loftet på Linderud gård. I tre store loftsrom sto og lå det stoler, kister, kofferter, border, senger, tepper, lamper, barneutstyr, ski, ovner, bygningsarmatur og mye annet. Alt dette skulle sorteres og vurderes. Hvor skulle vi begynne og hvor skulle vi slutte? Oppgaven fortonet seg som omfattende. 

En ryddegruppe fra Museumstjenesten ble etablert med en prosjektleder konservator NMF med kulturhistorisk fagkompetanse, to gjenstandskonservatorer, en kulturhistorisk konservator, to registrarer og en driftsleder for anlegg og bygningsforvaltning. Samtidig fikk vi god hjelp fra avdelingsdirektør og stedsansvarlig på Linderud gård. Senere skulle gruppen bli supplert opp med fotograf til gjenstandsfotograferingen. 

Grønne, gule, røde og blå gjenstander

I første del av prosjektet ble alle gjenstander sortert og vurdert. Det var en tidskrevende prosess, men etter hvert fikk alle gjenstander en grønn, gul, rød eller blå merkelapp. 

Grønn merkelapp viste at gjenstanden enten var registrert eller skulle registreres inn i samlingen. Dette var gjenstander med kulturhistorisk verdi som skulle bevares for ettertiden.

Gul merkelapp viste at gjenstanden ikke var registrert og ikke skulle registreres inn i samlingen, men likevel hadde bruksverdi. Enten som rekvisitt i museumsformidling, som bruksmøbel eller at den kunne gis bort til foreninger eller annen non-profit virksomhet.

Blå merkelapp viste at gjenstanden var en bygningsdel eller bygningsarmatur som skulle forbli på Linderud gård til senere reparasjonsarbeid eller restaurering

En siste kategori fikk røde merkelapper. Dette var skrot og skrammel, som skulle kastes

 • Ski fra loftet på Linderud gård
  1/11
  Ski fra loftet på Linderud gård
 • Senger som er merket under ryddingen av loftet på Linderud gård
  2/11
  Senger som er merket under ryddingen av loftet på Linderud gård
 • Norgesglass på loftet på Linderud gård
  3/11
  Norgesglass på loftet på Linderud gård
 • Stol på loftet på Linderud gård
  4/11
  Stol på loftet på Linderud gård
 • Maleri på loftet på Linderud gård
  5/11
  Maleri på loftet på Linderud gård
 • Lenestol på loftet på Linderud gård
  6/11
  Lenestol på loftet på Linderud gård
 • Sengemøbel på loftet på Linderud gård
  7/11
  Sengemøbel på loftet på Linderud gård
 • Barneski fra loftet på Linderud gård
  8/11
  Barneski fra loftet på Linderud gård
 • Krukker på loftet på Linderud gård
  9/11
  Krukker på loftet på Linderud gård
 • Gjenstander merket med grønn skal flyttes til fellesmagasinet
  10/11
  Gjenstander merket med grønn skal flyttes til fellesmagasinet
 • Gjenstand merket med grønn flyttes til fellesmagasinet
  11/11
  Gjenstand merket med grønn flyttes til fellesmagasinet

Flyttingen

Vi fikk hjelp av firmaet Flyttefoten til å tømme og flytte gjenstandene fra loftet. Alle gjenstander med grønn merkelapp ble nennsomt pakket av gjenstandskonservator for transport til museets fellesmagasin. Gjenstander med gul merkelapp ble flyttet ned i 2. etasjen i hovedbygningen, hvorfra de ble fordelt til deres nye liv som rekvisitter. Alt som var merket med blått som bygningsdel eller armatur ble igjen på loftet og skrotet merket med rødt ble kastet i en stor søppelkontainer, som sto foran hovedbygningen.  Flyttefolkene fikk brynt seg på husets trapper, men alt forløp godt. 

Flytting og før- og etterbilde fra en av loftseksjonene. Foto: MiA 2021

 • Flytting av gjenstander fra Linderud gård til fellesmagasinet
  1/4
  Flytting av gjenstander fra Linderud gård til fellesmagasinet
 • Flytting av kofferter fra loftet på Linderud til fellesmagasinet
  2/4
  Flytting av kofferter fra loftet på Linderud til fellesmagasinet
 • Loftet på Linderud gård under ryddingen. Alle gjenstander er fargemerket.
  3/4
  Loftet på Linderud gård under ryddingen. Alle gjenstander er fargemerket.
 • Loftet på Linderud gård etter ryddingen
  4/4
  Loftet på Linderud gård etter ryddingen

Registrering i fellesmagasinet

 • Brudekjole fra loftet på Linderud gård
  En fantastisk brudekjole var en av funnene som ble gjort i en stor kiste som sto på loftet på Linderud gård. Foto: MiA 2021.

Etter at alle gjenstander med grønn merkelapp var fraktet til fellesmagasinet ble de pakket inn i plast før frysing. Magasinet har et stort fryserom, hvor alle gjenstander skal fryses for å gjøre det av med skadelige insekter. Etter frysingen ble gjenstandene ført inn i magasinet via en sluse og var parat til registrering.

 • Registrering i fellesmagasinet
  Alle gjenstander blir registrert, beskrevet og tilstandsvurdert i databasen Primus. Foto: MiA 2021.

Vi viste ikke hvor mange gjenstander som ble brakt til magasinet, da en del lå i kister, kofferter og esker som var på loftet. Det var spennende å åpne kistelokk og finne klær, duker, hesteutstyr og mye annet. Mange av de større gjenstander var møbler, hvorav noen fine barnemøbler. Det var også en flott damesal, billiardkøer og skiutstyr. Noen av gjenstandene vi hadde fått med oss var i flere deler som ble samlet i magasinet, eks. senger. I alt har vi registrert 152 gjenstander.

 • Knapper fra loftet på Linderud gård
  1/15
  Knapper fra loftet på Linderud gård
 • Barnestol fra loftet på Linderud gård
  2/15
  Barnestol fra loftet på Linderud gård
 • Gjenstander fra loftet på Linderud gård
  3/15
  Gjenstander fra loftet på Linderud gård
 • Gjenstander fra loftet på Linderud gård
  4/15
  Gjenstander fra loftet på Linderud gård
 • Vugger fra loftet på Linderud gård
  5/15
  Vugger fra loftet på Linderud gård
 • Kvinnesal fra loftet på Linderud gård
  6/15
  Kvinnesal fra loftet på Linderud gård
 • Kofferter fra loftet på Linderud gård
  7/15
  Kofferter fra loftet på Linderud gård
 • Senger fra loftet på Linderud gård
  8/15
  Senger fra loftet på Linderud gård
 • Låser fra loftet på Linderud gård
  9/15
  Låser fra loftet på Linderud gård
 • Glasskule, lysstøpformer og knapper fra loftet på Linderud gård
  10/15
  Glasskule, lysstøpformer og knapper fra loftet på Linderud gård
 • Bissel til hest fra loftet på Linderud gård
  11/15
  Bissel til hest fra loftet på Linderud gård
 • Klær fra loftet på Linderud gård
  12/15
  Klær fra loftet på Linderud gård
 • Brudekjole fra loftet på Linderud gård
  13/15
  Brudekjole fra loftet på Linderud gård
 • Strømper fra loftet på Linderud gård
  14/15
  Strømper fra loftet på Linderud gård
 • Klær fra loftet på Linderud gård
  15/15
  Klær fra loftet på Linderud gård

Fotografering og tilgjengeliggjøring på nett

Vi skal nå i gang med å fotografere alle gjenstandene, slik at de kan bli lagt ut på digitaltmuseum.no. Museets fotograf vil da fotografere hver enkelt gjenstand fra flere vinkler. Fotografiene blir lastet opp i databasen Primus og kjedet sammen med registreringene og deretter lagt ut på nett.

Vi håper at dere snart kan få se alle gjenstandene på digitaltmuseum.no. 


Tekst: Nettred. Museumstjenesten 14.12.2021