<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Midt i en hellig åker. Gamle Hvam 1915-2015 - 100 år som museum

Red. Tom Jøran Bauer. Akershusmuseet/Gamle Hvam museum 2015. Boken koster 100 kr og kan kjøpes på Gamle Hvam Museum eller ved henvendelse til post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

Hundre år er en anselig alder for et museum. Nest etter Eidsvollsbygningen er Gamle Hvam det eldste museet i Akershus fylke. Gamle Hvam ble ivaretatt av Akershus landbruksskole frem til 1980, da museet ble skilt administrativt fra skolen og fikk sine første fast ansatte. Fylkeskommunen eier Gamle Hvam og samlingene der, men driftsmessig er museet i dag en del av MiA Museene i Akershus, som omfatter de fleste av museene i fylket.

I dette jubileumsskriftet trekker vi frem vesentlige sider ved museets utvikling siden innvielsen i 1915. Mari Marstein skriver om sitt arbeid med tradisjonelle hageplanter, mens jeg har konsentrert meg om museets generelle historie gjennom hundre år.

Astrid Skedsmo som er førstekonsulent ved museet skriver om hverdagen på Gamle Hvam sett fra de sommeransattes side. Det er en morsom og forfriskende beretning om vafler, skrubbing av gamle tregulv, spøkelser og uregjerlige dyr. Den forteller også litt om alt arbeidet som ellers ikke kommer så godt til syne.

En egen artikkel er viet de frivilliges arbeid på Gamle Hvam. Deres entusiastiske innsats har vært en viktig hjørnestein i museets utadrettede virksomhet siden 1980. I museets samlinger har vi en rekke bilder som ble malt av kunstneren Erling Hoff mens han fortsatt var amatør. Artikkelen om ham er et bidrag til mer kunnskap om denne maleren. 

"Hvam egner seg ikke til å regnes med blandt museer. Det er bare en gammal gård midt i en hellig åker", skrev landbruksskolebestyrer Martin Døsen til Riksantikvaren i 1936. I dag er Gamle Hvam i høyeste grad et museum. Men det er fortsatt en gammel gård som ligger høyt og fritt - omgitt av et åpent kulturlandskap med store jorder. Forhåpentlig er de kvalitetene Martin Døsen satte slik pris på ved Hvam, fortsatt til stede.

Tom Jøran Bauer, avdelingsleder og konservator NMF