<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Meierier i Akershus

Red. Katja Nicolaysen. Akershusmuseet (MiA) 2015. Publikasjonen koster 50 kr og kan kjøpes ved henvendelse til post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

For et par generasjoner siden var det meierier "nesten overalt" i Akershus. I 1952 var det 60 meierier spredt omkring i fylket - de aller fleste av dem lå på Romerike. samfunnsutviklingen og landbrukspolitikken fra 1950-årene og fremover har ført til at det i dag finnes kun ett meieri i hovedstadsregionen: Tine meieri - tidligere Fellesmeieriet. Noen gamle bygninger står fortsatt, men de har fått en helt annen bruk. Et eksempel er Sørumsand meieri i Lørenfallet, som i dag er restaurant og selskapslokale. Mange steder er bygningene revet. Det er imidlertid bevart flere gamle arkiver fra meierienes virksomhet. en del av disse er samlet inn og tatt vare på i MiA. 

Prosjektet "Meierier - viktige regionale aktører" fikk støtte av Norsk Kulturråd i 2012. Et hovedmål med prosjektet var å ordne, katalogisere i ASTA og publisere på Arkivportalen de meieriarkivene MiA forvalter. Både Ullensaker museum og Follo museums hadde meieriarkiver i samlingene og det var disse som var utgangspunktet for prosjektet. 

Denne katalogen er sluttproduktet av prosjektet. Hensikten med katalogen er å samle en del stoff og opplysninger som kan brukes i skoleverket. Den inneholder derfor litt generell informasjon om meierier i Akershus, samt bildemateriell og kilder. 

Bakerst i katalogen vil leseren finne en litteraturliste over en del publikasjoner som omhandler meierier i Akershus. Katalogen inneholder også en oversikt over meierier i fylket som har eksistert.

Katja Nicolaysen, konservator NMF