<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Hvordan ta best vare på maleriene dine?

Malerienes komplekse struktur, med lag på lag av skjør maling på underlag av lerret eller tre, gjør at de er sårbare for ytre påvirkninger. Men det finnes enkle grep du kan utføre for å sikre at maleriene dine har det best mulig hjemme.

Klima

Malerier trives best i stabilt klima, idealet er på rundt 18 grader celsius og 50 % relativ luftfuktighet. Dette kan være vanskelig å oppnå i et hjem, men det viktigste er å skåne maleriene for store svingninger i temperatur og relativ luftfuktighet. Det er de plutselige sjokkene ved rask endring i varme eller fuktighet som er mest risikabelt for malerier.

  • Unngå å henge opp malerier der det er fare for stor varme- eller kuldepåvirkning. Spesielt utsatte steder: over peis, over panelovn/radiator/varmepumpe, ved trekkfulle vinduer, eller i små rom med mye kald gjennomtrekk som gang eller vindfang.
  • Unngå å henge malerier du er glad i på nordveggen. Nordveggen i et hus er ofte utsatt for hardt klima. Den utsettes for større temperatursvingninger enn de andre veggene, og det danner seg oftere kondens her. Dette kan føre til malingen i verste fall sprekker og faller av.

Lys

Lys generelt, og dagslys spesielt, kan føre til at farger falmes og at bildenes materialer eldes raskere.

  • Heng maleriene dine der de ikke utsettes for direkte sollys, og bruk gjerne gardiner og annen solskjerming for å minske mengden skadelig lys i rommet.
  • Lampelys kan også virke nedbrytende på malerier. LED-lyspærer anbefales siden disse utsetter verkene for langt mindre varmt og skadelig lys enn vanlige glødepærer.

Sot/støv

  • Sigarettrøyk kan legge seg som et seigt gulbrunt lag på malerioverflaten, dette laget er surt og skadelig for fargene. Det anbefales ikke å oppbevare malerier i rom det røykes i.
  • Stearinlys kan avsette et tynt og nedbrytende sotlag på maleriene over tid, vær obs på dette hvis du bruker mye levende lys.

Frakting og håndtering

  • Hvis du vil unngå fingermerker på ramme og malerioverflate kan du bruke hvite bomullshansker eller engangshansker i nitril når du håndterer maleriet. Dette kan kjøpes på apotek eller på byggevarekjeder.
  • Når du løfter maleriet: Hold midt på pynterammen med begge hender, med malerioverflaten inn mot deg.
  • Hvis du bruker bobleplast ved innpakking: Pass på at boblene vender ut, disse kan sette stygge merker på overflaten.

Skader/vedlikehold

Kontakt en malerikonservator dersom det skulle oppstå skader, eller du synes det er på tide med vedlikehold. En fagperson kan reparere skader som rifter, bulker og riper, støtte opp og stabilisere lerret, samt trygt fjerne gulnet ferniss eller støv fra overflaten. Hin kan også utføre forebyggende tiltak som forlenger maleriets levetid, som for eksempel å montere på bakplate. Det vil beskytte maleriets bakside fra klimasvingninger, støv og støt og bidra til at maleriet er godt beskyttet i mange år. 

Hvis du henvender deg til malerikonservatorer med akronymet NKF-N kan du være sikker på at den du kommer i kontakt med har godkjent grad i konservering, samt minst et års arbeidserfaring som konservator.