<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hus av jord. En utstilling om jordhus i Akershus

Katalog utgitt i forbindelse med prosjektet og utstillingen Jordhus i Akershus. Katalogen koster 50 kr og kan kjøpes ved henvendelse til post@mia.no eller + 47 47471980.

  •  (Foto/Photo)

Over en tredjedel av jordens befolkning bor i hus av jord! Det har vært bygd jordhus i Akershus fra 1800-tallet og fram til i dag, men  vår kunnskap om disse husene er liten. Akershusmuseet (MiA) ønsket å vite mer, spesielt om jordhus i Akershus, samt å belyse hvordan disse husene i framtiden på best mulig måte kan tas vare på. Prosjektet startet i 2006.

Jordhus kan forstås på ulike måter, i prosjektet definerer vi det som hus med selvbærende vegger av jord. Jordkjellere og gammer er derfor ikke med i undersøkelsen. Det finnes ulike teknikker for jordhusbygging. Det mest vanlige er enten vegger av stampet jord i forskalling, også kalt pisè, eller av tørkede leirestein, såkalte adobestein.

Jordhusundersøkelsen kom i stand ved at arkitekt og håndverker Vegard Røhme og murer og ingeniør Espen Marthinsen inviterte Akershusmuseet til et samarbeid. Det ble opprettet en prosjektgruppe og en referansegruppe. Fra museets side har konservator Berit Anderson (prosjektleder), fotoleder Øivind Möller Bakken og teknisk konservator Helga Marie Stangeby deltatt både i prosjektet og utstillingen. I referansegruppen har arkitekt Anders Haslestad fra Riksantikvaren, arkitetekt Rune Jensen fra Akershus fylkeskommune og arkitekt Hauke Haupts, leder av jordhusgruppa i ICOMOS` norske avdeling, deltatt.

Akershus danner sammen med Hedmark og Oppland et kjerneområde for jordhus i Norge. Undersøkelsen har vist at jordhusbygging har foregått i tre ulike tidsperioder. De eldste vi har avdekket, kom på slutten av 1800-tallet som bryggerhus og fjøs på gårdsbruk. Neste periode var på 1920-30-tallet og hang sammen med nedgangstiden i mellomkrigstiden som fikk småbrukerskolene flere steder i landet til å undervise i jordhusbygging. Statens Småbrukerlærerskole på Sem i Asker var en av dem, og det ble der satt opp et par boliger for ansatte med vegger av stampet jord. Boligmangel og akutt mangel på byggematerialer ga jordhusbygging igjen ny aktualitet de første årene etter 2. verdenskrig, i hovedsak som bolighus i byer og tettbygde strøk. Akershus var det fylket i landet hvor det ble bygd flest jordhus på begynnelsen av 1950-tallet. I en særstilling står de tretten jordhusene i ubrent leirestein som ble bygd på dugnad av Breidablikk Selvbyggerlag i Skedsmo av medlemmer av diverse fagforeninger. Andre steder som i Fet og Lørenskog, tok enkeltfamilier selv spaden bokstavelig talt i egen hånd. Som utstillingen viser, var mange kvinner aktive som selvbyggere.

Roger Erlandsen