<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hulda og Heimen. Heimstell og nasjonsbygging hos Hulda og Arne Garborg

Av Berit Anderson. Boken koster 350 kr og kan kjøpes på Asker museum eller ved henvendelse til post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

HULDA OG HEIMEN handler om hvordan Hulda Garborg skapte hjemmet Labråten i Asker, der ekteparet Arne og Hulda Garborg bodde fra 1897 og fram til deres død i 1924/1934. Labråten er et kunstnerhjem preget av sterke farger i både interiør og eksteriør, i tekstiler, møbler og hage. Ikke minst er hjemmet farget av de to sterke kulturpersonlighetene som bodde der, og det miljøet og den bevegelsen - norskdomsbevegelsen - som de begge var en viktig del av. Berit Anderson dokumenterer Hulda Garborgs ideer om innredning og utforming av hjemmet, ideer som ikke har mindre aktualitet i dag. 

"Heimehugnad...: kva er det me tenkjer på med det ordet? Til hugnad, hyggje høyrer fyrst og fremst ro, og det er det lite av no for tidi. Dernest trengst det harmoni, og det er det endaa mindre av. I ein heim der far og mor ikkje samstavast, eller der borni stend imot foreldri er der ingen hugnad; heller ikkje i ein heim der fargene skrik imot kvarandre, eller der dei dyngjer saman ting som ikkje høver i hop eller som ikkje høver til huse. Denne harmonien vantar ofte og i vaar tid....Tusund ting er skuld i at det no er vorte slik. Men ein hovudting er den, at folke meir og meir kjem burt fraa jordi og dermed fraa alt naturlegt liv" (Hulda Garborg 1913).