<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fotografier er glimt fra det som var

Det er viktig at fotografier blir samlet inn og bevart på en god måte, slik at fremtidige generasjoner også får gleden av denne unike kilden til vår historie

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Alle fotografier, enten de er gamle eller unge, er glimt fra det som var. Noen fotografier er informative og fortellende, andre uttrykksfulle eller poetiske. Alle forteller de om endringer. Dette gjør fotografiet til et unikt medium når historie skal fortelles med noe annet enn ord. Fotografiet tar vare på øyeblikket og forteller en historie til evig tid. I hvert fall så lenge selve fotografiet lever.

Fotografier har dessverre ikke evig liv. Noen har levd utmerket i over 170 år, andre får kun noen sekunders levetid før de slettes fra minnekortet. Skal vi i fremtiden fortelle historie fra fortiden og nåtiden, må fotografiene tas vare på.

Over teksten ser du et bilde som er i ferd med å forsvinne mellom våre hender. Tradisjonelle fotografier har begrenset levetid. Materialet blir gradvis brutt ned, og fotografiene vil forsvinne. I tillegg kastes fotoalbum og samlinger når noen finner det for godt.

Det er veldig viktig at fotografier blir samlet inn og bevart på en god og forsvarlig måte, slik at fremtidige generasjoner også får gleden av denne unike kilden til vår historie.

MiA - Museene i Akershus har i dag et klimastyrt fotomagasin som bidrar til å forsinke nedbrytelsesprosessen fotografiene er utsatt for. Her blir materialet emballert og sikret, og om nødvendig fryst ned. Fotografiene registreres i en database og digitaliseres. Slik gjøres de tilgjengelig for publikum gjennom DigitaltMuseum


Finn ut mer