<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Har du gamle ting du vil bevare?

Mange tiltak kan gjøres for at oppbevaringsforholdene kan bli bedre, også hjemme hos deg.
  • Tenk på hvor tingene oppbevares. Unngå fukt, lys og sterk varme.
  • Lysskader og falming kommer snikende. Bilder og tekstiler er særlig i faresonen. Kan du skjerme bedre mot dagslys eller sterke lamper?
  • I en fuktig kjeller kan det oppstå mugg eller fuktskader. Et stekende varmt loft kan gi tørkeskader. Finnes det noen steder som har et mer «middels klima» i huset ditt?
  • Ikke stable for tett. Luft mellom tingene forebygger mugg og slitasje.
  • Hold det ryddig og fjern støv, rusk og døde insekter fra gulv og hyller.
  • Beskytt mot støv. Emballasje bør være syrefri. Dekk til større gjenstander med for eksempel gamle bomullslaken.
  • Gjør inspeksjoner innimellom, for eksempel bak møbler og inni kasser og klesposer. Skadeinsekter kan ødelegge mye, men bare hvis de får holde på i fred.