<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fra Haga til Auli

Av Tom Jøran Bauer. Boken koster 500 kr og kan kjøpes på Gamle Hvam museum eller ved henvendelse til post@mia.no eller +47 47471980

  •  (Foto/Photo)

Kongsvingerbanens åpning og anleggelsen av Haga jernbanestasjon i 1862 førte til fremveksten av et blomstrende tettsted med stasjonen som sentrum. Hagas gullalder varte et drøyt hundreår. Samfunnsutviklingen etter 1970 resulterte i at området over tid mistet alt av butikker og annet næringsliv. 

Etableringen av Aulifeltet påskyndet denne utviklingen. I 1992 ble postkontoret flyttet til Auli, samtidig som poststedet skiftet navn fra 1928 Haga til 1929 Auli. Bokens tittel henspiller på denne tyngdepunktsforskyvningen. 

Dette er en bok om gamle Haga og det nyere boligfeltet på Søndre Auli. Boken forteller om jernbane og veier, om butikker og annet næringsliv, om vanlige folk og andre som har gjort seg bemerket, om idrett, samfunnshus og foreninger. Leseren får et innblikk i vanlige folks gleder og sorger og om kostrasten mellom velstand og armod. 

Arbeidet med boken startet på nyåret 2015 og bygger på intervjuer av over 120 personer. Svært mange er dybdeintervjuet, mens andre har bidratt med kortere samtaler. Mange av informantene har bidratt med fotografier og annet relevant materiale. Boken er rikt illustrert med gamle og nye bilder fra Haga-Auli-området.

Tom Jøran Bauer, konservator NMF og avdelingsleder på MiA Gamle Hvam museum