<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Folkeliv i Flakstadkroken

Av Tom Jøran Bauer. Boken koster 100 kr og kan kjøpes på Gamle Hvam museum eller ved henvendelse til post@mia.no eller 47 47471980

  •  (Foto/Photo)

Hva skjedde med Flakstadkroken?

Flakstadkroken - hva skjedde med denne livskraftige og langt på vei selvforsynte grenda i Nes i Akershus? En gang var det butikk, skole, smie, meieri, sundsted, forsamlingssted og aldershjem her. I dag er alt dette borte. I løpet av de siste sytti årene er befolkningen nær halvert​

Fortellinger om vanlige folks liv

​Boken tar leseren med tilbake til en tid da Flakstadkroken var et levende lokalsamfunn. Her fortelles historien til småbrukerne og gårdsarbeiderne som bodde her. Vi får et innblikk i vanlige folks strevsomme liv - med trangboddhet, sykdom, tragedier og dårlig økonomi. Men også humor og glede, pågangsmot, fremtidshåp og optimisme er en del av fortellingen

Et samfunn i endring

Historien om Flakstadkroken er et eksempel på de store endringene som fant sted​ i Norge etter siste krig. Sammen med den generelle velstandsøkningen sørget landbrukspolitikk, sentralisering, urbanisering og privatbilisme for dyptgående endringer av mange slike grender i hele landet.

Tom Jøran Bauer, tidligere konservator NMF og avdelingsleder på MiA Gamle Hvam museum