Hopp til hovedinnhold

Et sted hører en hjemme - her hører en til

Aurskog-Høland bygdetun 1964-2014. Jubileumshefte. Berit Anderson og Camilla Maartmann. Akershusmuseet 2014. Heftet koster 75 kr og kan kjøpes på Aurskog-Høland bygdetun eller ved henvendelse til post@mia.no eller tlf. +47 47471980

  • Et sted hører en hjemme - her hører en til. Aurskog-Høland bygdetun 1964-2014.

12. september 1964 ble det interkommunale museet på Bråte i Hemnes i Høland innviet med stor festivitas. Hovedbygningen på Mellom Kinnestad i Setskog var flyttet til Hemnes og ble midtpunktet i museet. Dette jubileumsskrivet for Aurskog-Høland bygdetun markerer derfor 50 år med museum på Bråte, men museumshistorien i kommunen er eldre enn som så. Allerede i mellomkrigsårene startet fanejunker August Krogh arbeidet med å samle gjenstander for et framtidig museum i Søndre Høland. Kroghs gjenstandssamling og loftstua fra Falles utgjorde grunnlaget for etableringen av bygdetunet på Bråte i 1956. Dette var starten, og resten er historie - en historie som jubileumsskrivet her beretter om.

Det har de siste par årene foregått restaureringsarbeider i Kinnestadbygningen, både ute og inne. I jubileumsskrivet kan man lese om storstue i Kinnestadbygningen som er ført tilbake til tiden rundt 1900 da Nils Skjæggenæs overtok gården etter sin onkel. Det er også foretatt en dendrokronologisk aldersdatering av en av bygningene på tunet, husmannstua fra Søndre Mangen eller Finnestua som bygningen også kalles. Hvor gammel denne bygningen egentlig er, kan man lese om i jubileumsskrivet. 

Aurskog-Høland bygdetun har hatt en positiv utvikling som museum, møteplass og storstue for bygda. Et servicebygg med toaletter for publikum kom i 2008 og i 2013 ble museet utvidet med eiendommen Sandmo, et tidstypisk villabruk fra slutten av 1940-tallet. Med Sandmo bringes også den nære historien inn på museet.

Jubileumsskrivet er forfattet av Berit Anderson og Camilla Maartmann, begge konservatorer. Fotokonsulent Liv-Heidi Frosterud Solem og fotoleder Øivind Möller Bakken står for foto, layout og design.

Museet ønsker å takke alle bidragsytere som har muliggjort viktige prosjekter på museet. Vi gratulerer hverandre med jubileet og ser fram til minst femti nye år som museum, møteplass og storstue for bygda.

Kari Aas Simonsen

Cecilie Øien, direktør MiA Museene i Akershus