Hopp til hovedinnhold
  • Brev til julenissen
    Brev til julenissen

Julenissen bor i Drøbak!

Mange kjenner nok til Julehuset i Drøbak, en veldrevet forretning som selger julepynt året rundt i det tidligere bedehuset i byen. 

Det som kanskje ikke er så kjent, er at denne bedriften, i samarbeid med kommunen og postverket, lagde postadresse for julenissen i Drøbak: Julenissen, 1440 Drøbak. 

Hit er det sendt brev fra alle verdenshjørner med ønsker til julenissen i tredve år! Det dreier seg om 70 søppelsekker med brev som MiA - Museene i Akershus fikk inn våren 2019 og bestemte seg for å bevare. MiA får også bedriftsarkivet til Julehuset i Drøbak. De to arkivene er tett sammenvevd.

  • Brev til julenissen
    Brev til julenissen

Det var i sin tid Eva Johansen og hennes mann som etablerte bedriften «Julehuset i Drøbak» i det gamle bedehuset i byen. I fjor feiret Julehuset i Drøbak 30 år og eierne ønsket i den forbindelse å avlevere sitt arkiv. Arkivet inneholder spennende informasjon om samarbeid og besøk av en rekke sentrale personer i mange land – og ikke minst samarbeid med UD og Frogn kommune.

  • Brev til julenissen
    Brev til julenissen

Bedriften Julehuset i Drøbak var pådriver for å få en postadresse til julenissen i Drøbak. I 1989 vedtok formannskapet i Frogn kommune at hvis ikke annet kunne bevises, er den norske nissen født i Drøbak. Det ledet til eget poststempel og adresse: Julenissen, 1440 Drøbak. I 1994 ble dette også noe av det første studenter i Tromsø brukte som materiale til websider. Dette var svært tidlig i World Wide Web-historien.

I 2004 vedtok kommunestyret i Frogn at «Så langt kommunestyret kjenner til må den norske julenissen være født i Drøbak. Inntil annet er bevist anses dette å være en kjensgjerning med de konsekvenser dette måtte få i praksis» (NRK Østlandssendingen). Brevene, som er sendt i løpet av disse 30 årene, inneholder alt fra tydelige materielle ønsker til drømmer om forandringer i eget liv eller samfunnet. Det kan være ønsker om en ny tante eller en kjæreste, ønske om annen hudfarge eller bedre økonomi til kommunen. Brevene er fra hele verden og gir et godt bilde av kulturelle forskjeller i juleønsker.

Prosjektet «Brev til Julenissen, 1440 Drøbak: En hel verdens ønsker samlet i Drøbak» skal sikre, katalogisere og formidle både bedriftsarkivet til Julehuset i Drøbak og brev sendt fra alle verdenshjørner til postadressen «Julenissen i Drøbak, 1440 Drøbak». 

Begge arkivene må ordnes og det vil bli utført en bevarings-/kasseringsvurdering i forbindelse med arbeidet. Bedriftsarkivet utgjør om lag 30 ringpermer slik det står i dag. Brevene kom til MiA i om lag 70 søppelsekker. Det antas at de to arkivene til sammen vil utgjøre 50 hyllemeter når de er ferdig ordnet. Materialet vil bli oppbevart i sikkert magasin og i syrefritt materiale. Videre vil arkivene katalogiseres i Asta og publiseres på Arkivportalen. Et utvalg av brevene vil digitaliseres i MiAs digitaliseringslab. Målet er å legge materialet ut på internett, blant annet på Arkivverkets portal Digitalarkivet. 

Den 18.12.2019

Katja Nicolaysen, konservator NMF, Museumstjenesten i MiA.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1