<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Akershus - Et kulturhistorisk riss

Red. Elisabeth Knutsen. Utgitt av Akershus Fylkeskommune. Skald 2015. Boken kan kjøpes ved henvendelse til post@mia.no eller tlf. +47 471980

  •  (Foto/Photo)

Boken inneholder flere kapitler av Berit Anderson, konservator NMF og arkitekt ved MiA, s. 207-454. Øivind Möller Bakken, fotoleder ved Mia, har bidratt med foto-illustrasjoner og det er benyttet mange bilder fra MiAs fotosamling

Akershus har en rik kulturhistorie som strekker seg 11 000 tilbake i tid. Gjennom alle disse årene har menneskene satt sine spor i landskapet. I boken trekkes linjer gjennom tid og rom, fra steinalderens pionerbosetning i Follo til dagens byvekst i alle fylkets regioner. ​

En av fylkeskommunens oppgaver er å ta vare på kulturarven vår. I en tid med rask endring og stort utbyggingspress vil behovet for å bevare disse fysiske sporene for ettertiden bli stadig viktigere.

Fylkestinget vedtok i 2007 "Spor for fremtiden" regional plan for kulturminner og kulturmiljøer 2007-2018. Parallelt med planen ble det utarbeidet et tekstutkast til denne boken. I alt har ni personer vært involvert i å skrive manuset. Fylkeskommunens arkeologer har skrevet teksten som omhandler tiden fra steinalderen og opp til middelalderen, mens MiA (Akershusmuseet) ble engasjert for å ta for seg kulturhistorien fra slutten av middelalderen og frem til i dag. 

"Akershus - et kulturhistorisk riss" er ikke en "fylkeshistorie" i tradisjonell forstand, men gir et innblikk i den kulturhistoriske utviklingen i Akershus sett ut fra de fysiske sporene i landskapet vårt. Mye av utgangspunktet ligger dermed i de sporene som avdekkes og håndteres av kulturminneforvaltningen og museumsvesenet i Akershus.  

Jeg håper denne boken vekker oppdagerlysten, og gir inspirasjon til å ta vare på vår felles kulturarv!

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus