Hopp til hovedinnhold

Låven

Den store låven fra sent 1700-tallet er plassert i midten mellom fjøset og stallen.

 • Bildet viser en eldre laftet låve. det er grønt gress og låven er stor. Den henger sammen med fjøset og stallen i endene.
  1/1
  Foto: Tom Jøran Bauer/MiA

En låve eller to?
Opprinnelig var det to låver som er bygd sammen. ​På låven ble det lagret høy, og det er en stor låve med mye plass. Det går en låvebru fra fjøset og bort til stallen. Under denne er det flere kammer som ble brukt til å oppbevare høyet. 

Som med flere av de andre bygningene på Gamle Hvam, er låven stor. Dette er et tydelig tegn på at bøndene her på Hvam var velstående. 

Et sammenbygd hus bestående av tre bygninger
Stallen, låven og fjøset er i dag bygd sammen. Opprinnelig var de ikke det, men sammenbygningen kan ha skjedd på midten av 1800-tallet. Uthusene er bygd sammen i mønet, i noe vi kaller for rundkjøringer. Dette ble gjort så kjerrelasset kunne kjøres inn på låven, lesses av, også kjøre ut uten å måtte snu på låven. 

I dag blir låven brukt som oppbevaringsrom, men om du går rundt i utstillingen på fjøsloftet kan du se utstillingene om jordbrukssamlingene og verkstedene. Over stallen kan du se på kjona og utstillingen om skogbruk før i tiden. 

Låven er dessverre i dårlig forfatning, og vi håper å få gjort noe med den i nær fremtid. 

 • Bildet viser sola som stråler over taket på et stabbur og en låve.
  1/2
  Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • Bildet viser låven på Gamle Hvam. Været er fint og det er blå himmel.
  2/2