Hopp til hovedinnhold

Jordbrukssamlingene

På museet har vi en stor samling av jordbruksredskaper og maskiner gjennom 200 år fra 1770 til i dag.

  • Bildet viser en traktor.
    1/1
    Foto: Øivind Möller Bakken/MiA

Samlingen er oppdelt i gjenstandsgrupper, og kan besøkes både i fjøset og på fjøsloftet. Gjenstandsgruppene er forsøkt satt inn i redskapshistorisk sammenheng, samtidig som de knyttes opp mot utviklingen innen jordbruket på Romerike. Fremstillingen er styrt av hva som faktisk befinner seg på museet. 

Til samlingen er det mulig å låne en veiledningsbok som forteller om de forskjellige redskapene. 


Gjenstandsgruppene

Gruppe A : Ploger, harver og andre jordbearbeidingsredskaper 1800-1960

Gruppe B: Rotdyrkningsutstyr og maskiner til tresking og rensing av korn

Gruppe C: Fra selvforsyningsjordbruk til handelsjordbuk 1800-1900​

Gruppe D: Melkeproduksjon og melkehåndtering 1880-1960

Gruppe E: Redskaper og maskiner i perioden 1900-1950​

Gruppe F: Redskaper og maskiner i perioden 1945-1970​

Gruppe G: Spesialisering innen jordbruket 1950-2000

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1