<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Utedo

Raske fakta

  • Utedo av gammel type med to hull
  • Denne er bygd for museets gjester
  • Utedo. (Foto/Photo)
    Utedo. Foto: MiA

Do var et relativt nytt fenomen på bygdene på midten av 1800-tallet. De fleste greide seg fremdeles med gjødselhaugen i eller ved fjøset, eller de gjorde fra seg bak hushjørnet eller der det ellers kunne passe.

Utedoene kunne ha mange hull, og noen kunne være mindre slik at de passet til barn. Det har vært vanlig å sparke i dokassa for å skremme vekk rotter og andre små dyr før man satte seg!