<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ljorkoie

Raske fakta

  • Ukjent alder
  • Skogsarbeiderkoie fra Måvangen i Gullverket
  • Brukt som husvære for tømmerhoggere sommer som vinter
  • Ljorkoie. (Foto/Photo)
    Ljorkoie. Foto: MiA

Opprinnelig har det antakeligvis vært brisker i koia. De glisne veggene, ljoreåpningen og briskene vitner om at skogslivet den gangen var hardt og lite komfortabelt.