<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

St. Pauls gruve

St. Pauls gruve var i bruk i mange hundre år. Utvinning av jernmalm herfra startet i 1628, og gruven var en hovedleverandør til Carsten Ankers jernverk både i Feiring og på Eidsvoll. Gruven er tilrettelagt for publikum og det arrangeres omvisninger der.

  • En gruve
    St. Pauls gruve Trine Grønn Iversen
  • Mennesker som går opp en trapp fra en gruve
    Vandring i St. Pauls gruve Trine Grønn Iversen