<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Feiring jernverk

Feiring Jernverk ble anlagt i 1798 og var i drift fra 1806-1818. Dette var en del av Eidsvoll Værk som var eid av Carsten Anker. På det meste levde det 168 menn, kvinner og barn i dette lille industrisamfunnet som levde av arbeid i gruvene, tømmerhogst, kjøring, kølbrenning og røsting. Feiring jernverk har en av Norges best bevarte masovner og et godt bevart jernverksområde - dette gir et unikt bilde av hvordan et jernverkssamfunn var bygd opp! I området finnes det også murer etter blant annet kølhus, bakerovn, forvalterbolig og kontorbygning. 

Jernverkets historie holdes levende gjennom den årlige Jernverkshelga. Her kan du oppleve friluftsskuespill og omvisninger i ruinene, som ligger kun 15 minutters gange fra RV 33 i Feiring! Stien er skiltet.

 • (Foto/Photo)
  1/4
  (Bilde 1 av 4)
 • (Foto/Photo)
  2/4
  (Bilde 2 av 4)
 • (Foto/Photo)
  3/4
  (Bilde 3 av 4)
 • (Foto/Photo)
  4/4
  (Bilde 4 av 4)

Andre besøkssteder i Feiring