<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Ingen arrangementer pga. koronapandemien, men vi åpner forsiktig fra 6. juni, og området er åpent for turgåere som holder god avstand. 

Åpner forsiktig sammen med Bygdetunet fra 6. juni.

Mennesker som går opp en trapp fra en gruve

Carsten Ankers lysthus åpnet kafésalg 26. april.