Hopp til hovedinnhold

Tjeld

Haematopus ostralegus

Tjelden kan høres på langt hold og kan beskrives som «kip-kip-kip-kip-kip».
Lydopptak: Alexander Henderson

 • Foto av en tjeld i flukt
  Ulrich Latzenhofer

Vadefugler synger ikke slik som spurvefuglene, men kurtiserer partneren sin med ulike hode- eller kroppsbevegelser samtidig som den lager den en masse ulike lyder. Til sammen kalles dette et spill.

 • 1/1

Tjelden overvintrer i Vest-Europa som for eksempel i Danmark, Tyskland og Nederland. Den kommer tilbake til Norge i mars og starten av april. Den lever av muslinger, krepsdyr, meitemark og insekter.

Tjelden er ekspert på å åpne skjell, men det krever sitt nebb! Denne tjelden plukket et blåskjell og dyttet det bevisst ned i sanden slik før den begynte å åpne det.

 • 1/1

Kjennetegn

 • Foto av en tjeld som står på gress på bakken
  1/1
  Paul Asman and Jill Lenoble Follow
 • Svart hode, hals og rygg
 • Hvit buk
 • Mørkerøde øyne, med oransjerød øyering
 • Langt, rett og oransjerødt nebb
 • Hvite vingebånd synlig i flukt

Hekking

Tjelden hekker ved kysten og innsjøstrender, og er vanlig på Østlandet, i Trøndelag og langs hele norskekysten. Den lager reir som legges i en grop i bakken, ofte med grus- eller sandunderlag. 

 • Foto av to tjeld egg som ligger på bakken med mye småstein rundt, dette er et tjeld reir
  1/1
  Richard Droker

I dag hekker den på ukjent plass i lenseanlegget til Fetsund lenser. Tidligere hekket den fast på toppen av en gammel hul påle i ca. 10 års tid, før pålen måtte skiftes ut med en ny. Den hadde en sprekk i pålen der det røde nebbet stakk ut.

 • Foto av en tjeld som sitter i en steinrøys
  1/1
  Øyvind Hagen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1