<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Kontakt

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Lenseveien 24
1900 Fetsund

Telefon Sentralbord: 63 88 75 50
E-post: besokssentervatmark@mia.no

Merk: Kontortid fra kl. 08.00 - 15.00.

Trude Starholm

Trude Starholm

Leder Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Interesseområder: Fugl, flaggermus, sommerfugler

Henning Flørenes

Henning Flørenes

Undervisningsansvarlig, naturveileder og webredaktør

Interesseområder: marinbiologi, svamper, formidling

Kristine Dalen

Kristine Dalen

Naturveileder (vikar)

Interesseområder: fisk, naturveiledning

Mari Jacobsen Garmo

Mari Jacobsen Garmo

Naturveileder (i permisjon)