<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fiskemåke

Larus canus

Lær deg å gjenkjenne lyden til

Fiskemåke

 • (Foto/Photo)
  Arne List

Fiskemåkene overvintrer ved kystområdene rundt Nordsjøen. Noen av de nordlige og østlige fuglene i Norge kan overvintre på Vestlandet i Norge. Fiskemåkene kommer tilbake til sine hekkeområder i april og mai, og lever blant annet av småfisk, snegler og insekter.

Kjennetegn

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Stefan Berndtsson
 • Hvitt hode og hvit underside
 • Gråblå vinger og rygg
 • Svart vingespiss med en lys flekk
 • Gulgrønne bein og nebb

Hekking

Fiskemåker hekker langs kysten eller ved ferskvann, som langs elver, innsjøer, øyer og våtmarksområder. De hekker i kolonier eller som spredte par.

 • (Foto/Photo)
  1/2
  Alaska Region U.S. Fish
 • (Foto/Photo)
  2/2
  Gregory "Slobirdr" Smith

Fiskemåker hekker i lenseanlegget, og det er satt ut kunstige reir som de bruker. Fiskemåkene står på rødlisten og er i dag å regne som nær truet.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Øyvind Hagen