Hopp til hovedinnhold

Fiskemåke

Larus canus

 • Foto av en fiskemåke som står på en lyktestolpe og skriker
  Arne List

Fiskemåkene overvintrer ved kystområdene rundt Nordsjøen. Noen av de nordlige og østlige fuglene i Norge kan overvintre på Vestlandet i Norge. Fiskemåkene kommer tilbake til sine hekkeområder i april og mai, og lever blant annet av småfisk, snegler og insekter.

Kjennetegn

 • Foto av to fiskemåker som står på et gjerde
  1/1
  Stefan Berndtsson
 • Hvitt hode og hvit underside
 • Gråblå vinger og rygg
 • Svart vingespiss med en lys flekk
 • Gulgrønne bein og nebb

Hekking

Fiskemåker hekker langs kysten eller ved ferskvann, som langs elver, innsjøer, øyer og våtmarksområder. De hekker i kolonier eller som spredte par.

 • Foto av et fiskemåke reir med egg i
  1/2
  Alaska Region U.S. Fish
 • Foto av en fiskemåke med unger
  2/2
  Gregory "Slobirdr" Smith

Fiskemåker hekker i lenseanlegget, og det er satt ut kunstige reir som de bruker. Fiskemåkene står på rødlisten og er i dag å regne som nær truet.

 • Foto av en fiskemåke som ligger i et reir oppå en påle ute i vannet
  1/1
  Øyvind Hagen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1