<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Sandbieområdet

Hekkeplass for sandbier

Vi har valgt å gjerde inn et område utfor besøkssenteret der vi har sett at det hekker sandbier tidligere, i håp om at de kan få en trygg plass å bygge redene sine. 

Det er god tilgang til blomster i området, og vi forsøker å etablere en større blomstereng på området over tid. Det å gjenopprette blomstereng tar flere år, men med hjelp fra dere publikum kan vi klare det. Hvis alle respekterer biereservatet og blomsterengene i nærheten, vil vi med tiden kunne oppnå økt biodiversitet rundt besøkssenteret.

 • Foto av en praktsandbie som graver (Foto/Photo)
  1/1
  Praktsandbie (Andrena cineraria) nutmeg66/Flickr

Gravebier

Gravebier er en familie bier som bygger redene sine i bakken, og i Norge har vi registrert 41 arter fordelt på tre slekter. Den største slekten av gravebier i Norge er sandbiene (Andrena) består av 38 arter. 

Egnete hekkeplasser til slike bier blir begrenset av menneskers utbygging, og intensivering av jordbruket sammen med gjengroing av marker reduserer blomstertilgangen.

På øyene i naturreservatet og på området rundt Fetsund lenser er det registrert tre ulike arter sandbier; vårsandbier, seljesandbier og hagesandbier.

 • Foto av en seljesandbie på bakken (Foto/Photo)
  1/4
  Seljesandbie (Andrena vaga) Kees Guequierre/Flickr
 • Foto av en hagesandbie på blomst (Foto/Photo)
  2/4
  Hagesandbie (Andrena haemorrhoa) Jürgen Mangelsdorf/Flickr
 • Foto av en hagesandbie på blad (Foto/Photo)
  3/4
  Hagesandbie (Andrena haemorrhoa) Frank Vassen/Flickr
 • Foto av en vårsandbie som graver i sand (Foto/Photo)
  4/4
  Vårsandbie (Andrena clarkella) Will George/Flickr