Hopp til hovedinnhold

Oppdagelsesferd i naturreservatet

Bli med på oppdagelsesferd i Nordre Øyeren naturreservat! Elevene får låne hver sin kikkert og vi bruker sansene og oppdager naturen rundt oss på vei ut til fugletårnet på Jørholmen. Naturreservatet bugner av liv; insekter, blomster, dyr og fugler! Avhengig av årstid, ser vi på trekkfuglene fra fugletårnet eller undersøke ulike typer mose med håndluper. Vi utforsker naturen i naturreservatet med turbingo, og på vei tilbake jobber vi gruppevis for å løse en natursti.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Kompetansemål

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

Varighet

  • 4 timer

Når på året

  • Juni - Oktober

Hvor

  • Nordre Øyeren naturreservat