Hopp til hovedinnhold

Insekt- og småkrypfangst i våtmark

Hva er egentlig et insekt? Og hvorfor er det viktig at vi har insekter? Vi fanger insekter i vann med stangsiler og ser på hvordan de ulike insektene er tilpasset et liv i vann. Elevene får prøve å bestemme insektene de har fanget ved hjelp av et insekthefte.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Kompetansemål

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

Varighet

  • 1 - 2 timer

Når på året

  • Juni - August

Hvor

  • På besøkssenteret