<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Quisling (nr. 4 fr.v. bak) på Trandumskogen. Ble tatt med for å se på det som var gjort der. (Foto/Photo)

Valgets kval

Når en lever i et land som er rammet av krig kan en bli nødt til å ta vanskelige - og noen ganger umulige valg. Uansett hva du velger å gjøre vil det ikke føles helt riktig. Likevel kan man ikke velge å ikke handle. En må ta et valg!

Flere valgte å ta opp kampen med okkupasjonsmakten, Tyskland. Noen valgte imidlertid å holde med nazistene. Når vi i ettertid vet om alle grusomhetene Hitler iverksatte, kan det virke uforståelig.

Bildet viser Quisling som er med på oppgravingene av hennrettede i Trandumskogen.Vidkun Quisling var en norsk politiker for Nasjonal Samling (NS) og offiser. Han styrte Norge som ministerpresident da landet var okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen ble han henrettet for landssvik. Visste han hva som hadde foregått i Trandumskogen? Angret han på valget han tok om å støtte okkupasjonsmakten?

En historie om et fluktforsøk

I krigsårene flyktet over 3000 personer med båt fra Vestlandet til de britiske øyer, særlig til Shetland. Mer enn 300 båter fraktet flyktninger. 137 personer omkom under Englandsfarten. Uvær og angrep fra tyske skip og fly krevde flest liv. Flyktningtransport var en viktig del av motstandskampen og mange som drev med hjemmefrontarbeid, flyktet fordi de var redde for å bli arrestert av tyskerne. Mange av de som flyktet ønsket å slutte seg til de allierte styrkene i Storbritannia og fortsette kampen mot tyskerne. Hør historien om et fluktforsøk med båten "Viggo" fra Ålesund under 2. verdenskrig:

  • Historien om Viggo.m4a


    1/1

Valgets kval

Det er ekstra krevende å ta valg i en presset situasjon. Kanskje medfører ditt valg at noen mister livet? Kanskje mister du selv livet hvis du ikke velger å handle? Her får dere presentert tre oppgaver til diskujon. Hva ville du gjort?

  • Valgets kval. Oppgaver til dsikusjon.m4a


    1/1