<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Tyske tropper marsjerer på Majorstuen. (Foto/Photo)

Norge under 2. verdenskrig

Natt til 9 april 1940 angrep tyske tropper Norge og de brukte to måneder på å erobre landet, og fra da og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon.  På bildet ser en tyske tropper som masjerer på Majorstua i Oslo. 

Ullensaker var et gunstig område for okkupasjonsmakten på grunn av flyplassen, så de erobret dette området raskt.Etter å ha voertatt flyplassen startet arbeidet med å bygge den ut. Under den andre verdenskrig ble det blant annet bygget to flystriper, fire store og ti mindre hangarer, nødvendig infrastruktur og en del annen bygningsmasse. Det var sovjetiske krigsfanger som utførte arbeide under tyse nazisters kommando. 

Mange tyske soldater kom til Ullensaker som førte til at private boliger ble annektert. De tok også over jernbanen, Gardermoen skole, Romerike Folkehøgskole og kontrollerte veiene. De trengte derfor veier, flyplasser og jernbaner, slik at de kunne transportere soldater og forsyninger.

Med krigen kom en tøffere hverdag for folk flest. Begrenset bevegelsesfrihet, radioforbud samt rasjonering på mat og klær ble den nye hverdagen. Prøvde man å flykte eller hjepe folk over grensene kunne det føre til dødsstraff og henrettelse. Se en film om hverdagslivet under krigen her:

  • 1/1