Hopp til hovedinnhold

Lokomotiver på Urskog-Hølandsbanen, Tertitten

Damplokomotivene er selve stoltheten vår. Utrettelig pusser og mekker vi på disse fantastiske maskinene for å holde dem i tipp-topp stand. Her kan du lese om dem, men for å virkelig skjønne damplokomotiv, må du komme og kjenne lukten av olje og damp, høre lyden av stempler og føle hvordan toget bygger opp energi når trykket øker.

 • 1/1
 • Damplokomotiv kalt Setskogen. I bagrunnen Urskog-Hølandsbanens okergule stasjonsbygning.
  Foto: Ragnar Andenæs

​Setskogen

Damplokomotiv XXVIII 4 Setskogen- Hartmann 1909 er et tosylindret damplok med våtdampsmaskineri, levert av Hartmann i 1909. 

Til Hølandsbanens åpning i 1898 ble det levert et lokomotiv fra den amerikanske fabrikken Baldwin, som fikk nummer 3 og navnet Høland. Dette lokomotivet ble mye benyttet til tross for at kjelen hadde for lav ytelse. Urskog-Hølandsbanen ønsket etter noen år å bygge nytt lokomotiv og det ble bestemt å bygge det med samme dimensjoner og hjulstilling som lokomotiv nummer 3. Det nye lokomotivet ble levert av Hartmann, fikk nummer 4 og navnet Setskogen. Lokomotivet var en vellykket konstruksjon og skulle danne forbilde for de senere lokleveransene til Urskog-Hølandsbanen.

Setskogen var i drift helt til Urskog-Hølandsbanen ble nedlagt i 1960. Lokomotivet har blitt tilbakeført til leveranseutførelse og fikk ny kjel i 1985.

Tekniske data:

Lok nr: 4

Maskintype: Tvilling våtdamp

Akselrekkefølge: 1'C'1

Sylinderboring: 260 mm

Sylinderslag: 400 mm

Ristflate: 0,67 m2

Kjeltrykk: 12 kg/cm2

Heteflate total: 36,33 m2

Hjuldiameter: 814 mm

Vannbeholdning: 2,1 tonn

Kullbeholdning: 0,5 tonn

Tjenestevekt: 19,6 tonn

Materialvekt: 15,3 tonn

Største sylindertrekkraft: 2400 kp​

 • Damplokomotivet Høland med passasjervogn
  Foto: Erik Borgersen

​Høland

Damplokomotiv XXIXa 6 Høland- Hartmann 1925 er et tosylindret damplokomotiv med overhetermaskineri.

Erfaringene med lokomotiv nr. 5, som Urskog-Hølandsbanen fikk levert fra Hartmann i 1924 var så gode at banen besluttet å anskaffe et tilsvarende lokomotiv, som ble levert året etter. Det nye lokomotivet fikk nummer 6 og overtok navnet Høland fra lokomotiv nummer 3, som ble utrangert.

Høland kjørte på Urskog-Hølandsbanen frem til nedleggelsen i 1960. Lokomotivet er tilbakeført til leverandørutførelsen og fikk ny kjel i 1985.

​Tekniske data:

Lok nr: 6

Maskintype: Tvilling overheter

Akselrekkefølge: 1'C'1

Sylinderboring: 280 mm

Sylinderslag: 400 mm

Ristflate: 0,67 m2

Kjeltrykk: 12 kg/cm2

Heteflate total 41,4 m2

Hjuldiameter: 824 mm

Vannbeholdning: 2,1 tonn

Kullbeholdning: 0,5 tonn

Tjenestevekt: 20,5 tonn

Materialvekt: 16,2 tonn

Største sylindertrekkraft: 3200 kp​

 • Damplokomotivet Prydz. I bakgrunnen skimtes den fredede portalkranen.
  Foto: Erik Borgersen

​Prydz

Damplokomotiv XXIXb 7 Prydz- Henschel 1950 er et tosylindret damplokomotiv med overhetermaskineri.

Urskog-Hølandsbanen ble overtatt av staten i 1945. Etter andre verdenskrig var materiellet nedslitt og NSB anskaffet et nytt damplokomotiv tilsvarende nummer 5 og 6. Ettersom Hartmann ikke lengre eksisterte, ble lokomotivet levert av Henschel, men etter samme konstruksjon. Det nye lokomotivet fikk nummer 7 og ble levert i 1950. Det ble besluttet å oppkalle lokomotivet etter banens mangeårige driftsbestyrer Eigil Prydz, som en honnør for hans innsats for å holde liv i Tertitten gjennom mange vanskelige og trange år.

Prydz var det siste damplokomotivet som ble levert til noen norsk jernbane og er norges eneste operative damplokomotivmed fyrkasse av kobberplate.

Prydz var i bruk helt til nedleggelsen av Urskog-Hølandsbanen i 1960. Etter nedleggelsen, ble lokomotivet overført til Norsk Jernbanemuseum. Her ble lokomotivet bygd om til oljefyring og kjørte i mange år før det ble hensatt i 1983, da Urskog var ferdig restaurert. I årene 1987-'91 fikk lokomotivet hovedrevisjon og ble deretter satt i drift på Urskog-Hølandsbanen.​

Tekniske data:

Lok nr: 7

Maskintype: Tvilling overheter

Akselrekkefølge: 1'C'1

Sylinderboring: 260 mm

Sylinderslag: 400 mm

Ristflate: 0,67 m2

Kjeltrykk: 12 kg/cm2

Heteflate total 41,4 m2

Hjuldiameter: 824 mm

Vannbeholdning: 2,1 tonn

Kullbeholdning: 0,5 tonn

Tjenestevekt: 20,5 tonn

Materialvekt: 16,2 tonn

Største sylindertrekkraft: 2700 kp​

 • Damplokomotivet Urskog med to passasjervogner en sommerdag.
  Foto: Are Eeg

Urskog - på besøk hos Urskog-Hølandsbanen

Tekniske data:

Lok nr: 2

Maskintype: Tvilling våtdamp

Akselrekkefølge: C

Sylinderboring: 250 mm

Sylinderslag: 380 mm

Ristflate: 0,55 m2

Kjeltrykk: 10,5 kg/cm2 (opprinnelig 12kg/cm2)

Heteflate total: 26,6 m2

Hjuldiameter: 750 mm

Vannbeholdning: 1,4 tonn

Kullbeholdning: 0,5 tonn

Tjenestevekt: 14,9 tonn

Materialvekt: 11,4 tonn

Største sylindertrekkraft: 2900 (i følg "Damplokomotiver i Norge, 1987")


 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1