<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vi holder stengt grunnet smittevernstiltak mot koronavirus

MiA – Museene i Akershus følger utviklingen og løpende informasjon fra FHI, og iverksetter tiltak basert på en helhetsvurdering relatert til arrangementers karakter, størrelse og målgrupper.

Dette gjelder foreløpig til og med 13.april.


Årets sommersesong: 21.juni - 6.september

Vi mekker og pusser seint og tidlig