Hopp til hovedinnhold

 /
 /

Dette er et samarbeid på tvers av to avdelinger i MiA: Oslofjordmuseet og Museumstjenesten.

 • 1/1

Otto L. Scheen (1926-2009) var en sentral skipskonstruktør av fritidsbåter og mindre fartøy i Norge etter andre verdenskrig. Hans læretid og kompaniskap med Richard G. Furuholmen (1887-1963) gjør Scheens virksomhet spesielt interessant. Furuholmen regnes som en av Norges fremste designere av båter innen fritidssegmentet i mellomkrigstiden, men også etter andre verdenskrig. Scheen tok opp denne arven og videreutviklet skipskonstruksjonen i takt med tidens trender siste del av 1900-tallet.

 • Konstruksjonstegning av båt
  Tegning av fritidsbåt fra arkivet til skipskonstruktør Otto L. Scheen. Foto: Ulf Palm/MiA – Museene i Akershus

Scheenarkivet inneholder over 1000 tegninger og skisser, samt ordrepermer, protokoller og notater. Dette arkivet komplimenterer arkivet som allerede finnes etter Scheen på Norsk Maritimt Museum. Arkivet etter Scheen inneholder opplysninger som vil bidra til økt kompetanse både om nærings- og fritidsaktivitet ved Oslofjorden. 

Som næring var deres «vare», skips- og båtkonstruksjon, et ledd i viktig samarbeid med båtbyggere og båtprodusenter langs hele Oslofjorden, men også langs kysten ellers i landet som for eksempel Brødrene Aa i Hyen i Vestland fylke. Oslofjorden har vært et hovedområde for fritidslivet med båt. Mange av Furuholmens og Scheens båter går fortsatt på Oslofjorden som «flytende» kulturminner, eid av private.

 • Fotografering av båttegninger, fotograf og arkivar som jobber.
  Fotografering av Båttegninger.

Hovedmålet med arkiveringsprosjektet var å sikre og tilgjengeliggjøre dette arkivet. Arkivet er publisert på Arkivportalen.no, og digitalisert og publisert på Digitalarkivet.no.

 • Båtkonstruksjon
  1/1
  Tegning av fritidsbåt fra arkivet til skipskonstruktør Otto L. Scheen. Foto: Ulf Palm/MiA – Museene i Akershus
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1