Hopp til hovedinnhold

"Sally III" - 100 år Restaurering og jubileum

Siden 2013 har skjærgårdskrysseren "Sally III" vært en del av Oslofjordmuseets båtsamling. Sommeren 2021 var det 100 år siden hun ble sjøsatt i Son.

 • 1/1
  I årene 1996 til 1998 ble "Sally III" restaurert av "Sallys" venner i Son. Her seiler hun på Oslofjorden – ferdig restaurert – sommeren 1998. Foto: Fra "Sallys" loggbok

Nødvendig restaurering

Etter noen år på land med lite stell, trengte "Sally III" sårt en oppussing, både for å skinne under jubileet og, ikke minst, for å kunne sjøsettes igjen. Høsten 2020 inngikk Oslofjordmuseet og Soon Water Kystlag en samarbeidsavtale der målet er å bevare "Sally III" som et flytende kulturminne med hjemmehavn i Son. Sammen ble vi også enige om å lage i stand en fest for jubilanten der lokalmiljøet i Son ville være de selvfølgelige gjestene. Drivkreftene i dette arbeidet er først og fremst de frivillige i Soon Water kystlag. Som "Sallys" fanebærere er det særlig Anstein Spone og Terje Mathisen som må trekkes frem. De gjør en kjempeinnsats og legger ned mange frivillige arbeidstimer på båten.

 • 1/1
  Anstein Spone har vært en primus motor for "Sally III" siden midten av 1990-tallet. Her holder han frem "Sallys" redningsbøye. Foto: Cathrine Arnesen, MiA.

Med istandsettingen, sjøsettingen og feiringen av "Sally III", er hovedmålet å skape et lokalt engasjement for båten. Den er et flott utgangspunkt for å fortelle om Sons rike kystkultur. I Son var og er det et yrende maritimt liv. I første del av 1900-tallet var det for eksempel omkring 70 båtbyggere i dette lille lokalsamfunnet. "Sallyer bare en av mange båter som ble bygget her i løpet av denne perioden.

 • 1/1
  Utenfor Kystkultursenteret i Son, nærmere bestemt på tomta der "Sally III" ble bygget for 100 år siden, lå Sally under presenning før hun ble restaurert og seiler igjen på fjorden. . Foto: Terje Mathisen

Fremme lokal kompetanse

Gjennom bevaringsarbeidet ønsket vi også å fremme lokal kompetanse innen praktisk bevaringshåndverk. I løpet av restaureringsperioden kunne publikum følge arbeidet på nært hold frem mot sjøsettingen og feiring av hundreåringen. Med dette synlige arbeidet kunne nye og gjerne yngre generasjoner la seg inspirere av fartøyvernet. Det er viktig for at vi skal kunne opprettholde et levende fartøyvern i Norge generelt og i Son spesielt.

 • 1/1
  "Sally III" måtte ta sjøveien til plassen utenfor Kystkultursenteret. Før hun la ut, var det nødvendig å tette noen større sprekker i kjølen, å luse som det kalles på fagspråket. Den hvite stripa er lusingen. Foto: Cathrine Arnesen, MiA

Historikk

Vinteren 1920/1921 ble "Sally III" bygget i sentrum av Son, på båtbyggeriet til Jac. M. Iversen som lå et lite steinkast fra bryggekanten. Den første sommeren brukte Iversen båten selv. Blant annet vant han Sägelsällskapet Æolus ærespris i Göteborg med "Sally" og fikk en sølvpokal. Året etter solgte han båten til Einar With i Kristiania. Vi vet at han hadde "Sally" frem til 1923 og da under navnet "Lisbeth". Etter det forsvinner båten for oss i noen år, men så dukker hun opp igjen i Sverige i 1926 under navnet "Måsungen". I dag kjenner vi 11 forskjellige svenske eiere av "Måsungen".

I 1995 ble båten «gjenfunnet» i Sölvesborg, på sørøstkysten av Sverige. Det var faktisk Axel Iversen, en av sønnene til Jac. M. Iversen, som tipset kystlaget i Son om båten. I 1996 ble "Måsungen" kjøpt tilbake til Son av Sallys venner og fikk igjen sitt opprinnelige navn "Sally III". Det tok et par år før restaureringen var helt klar, men i mai 1998 var hun ship shape og ble sjøsatt i sin nye og gamle hjemmehavn.

I 2013 ble "Sally III" overført til Oslofjordmuseets båtsamling.

 • 1/1
  Slik så Sally ut da hun var nyrestaurert i 1998 og slik vil nok gjester i Son se henne under jubileumsfeiringa sommeren 2021. Foto: Anstein Spone

Seilareal                                30 kvm

Største lengde                     12 m

Lengde vannlinje                 7,65 m

Største bredde                     1,65 m

Dyptgående                         1,35 m

Deplasement                       2,43 tonn

Kjølvekt                                 1,2 tonn bly

Skrogmateriale                    Mahogni

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1