<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Plastic revisited

Plastforsøpling er et økende problem i vår moderne verden. Hør kunstner Pippip Ferner i samtale om sine erfaringer rundt plastrydding og sitt prosjekt "Plastic revisited".

Bekymrer du deg for den økende plastforsøplingen i norske fjorder?


Den lokale ildsjelen og kunstneren Pippip Ferner har i årevis vist et brennende engasjement rundt plastrydding gjennom sitt prosjekt «Plastic revisited». I lys av museets utstilling «Å plaske i plast» inviterer vi til å høre på Pippip Ferners erfaringer med plastrydding, samt tilby aktiviteter for barn.

Temaet for Asker kommunes kulturprogram i februar er «Kom deg ut!», og vi håper at så mange som mulig legger søndagsturen innom museet for uformell prat og aktiviteter. Arrangementet er en del av Oslofjordmuseets plan i 2020 om å fortsette vår formidling av særlig de lokale konsekvensene av plastforurensning.