<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>

Museumshavna

I dag finnes det om lag en million fritidsbåter i Norge, og hvert år selges det mellom 12 000 og 15 000 flunkende nye. I museumshavna til Oslofjordmuseet er det ingen splitter nye båter, og det er meningen. Vi ønsker å vise at gammelt og brukt også kan gi båtglede og være vakkert for øye. Dessuten: Når båter blir eldre, baller det på seg med opplevelser, både for båten og eieren. Fine solfylte dager på sjøen og kamper mot naturkreftene, lekker seiling og nestenulykker, puss og stell og søl, nye eiere i tur og orden. Og sånn går åra, og etter hvert blir ikke båtene bare mer innholdsrike, men også temmelig unike. De er flytende kulturminner, de er spor etter oss, etter levd liv. Å ta godt vare på båter som ved første øyekast ikke ser så moderne ut lenger, kan være in i tida på en annen måte. Det er bra for miljøet.

De fleste båtene i museumshavna er klassikere av eldre dato eller tradisjonsbåter som er bygget med håndverkskunnskaper overført fra generasjon til generasjon. For at båter skal få et langt liv, trenger de godt stell. Det har båtene i museumshavna fått. Sommeren 2021 er det ni båter i havna og en gjesteplass. I tillegg ligger nordlandsfembøringen «God Bør» her. Den er det Sjøskolen i Asker som disponerer. Den innerste delen av havna her i Maudbukta bruker Sjøskolen til sine mindre båter, blant annet fem megin-joller.

Museumshavnas historikk

Oslofjordmuseets museumshavn åpnet 27. juni 2016. Det er mange som bidro med økonomiske tilskudd for å gjøre denne havna mulig: Asker kommune (6 m.kr), Akershus fylkeskommune (2 m.kr, DNV GL (2 m.kr), Sparebankstiftelsen DNB (500.000 kr), Museene i Akershus (300.000 kr), Oslo Maritime Stiftelse (100.000 kr) og Jens Evensen Eiendom AS (70.000 kr). I tillegg må det nevnes at havna neppe hadde blitt realisert uten iherdig innsats fra frivillige gjennom mange år! Prosjektansvarlig har vært Asker kommune.

Museumshavna uke for uke

I løpet av hele prosjektperioden ble det tatt bilder av progresjonen. Her er noen av dem, fra plan på tegnebrettet til ferdig havn:

 • Situasjonskart. Slik skal havna bli. (Foto/Photo)
  1/43
  Situasjonskart. Slik skal havna bli. (Bilde 1 av 43)
 • Uke 40, 2015. Før arbeidet startet. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  2/43
  Uke 40, 2015. Før arbeidet startet. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 2 av 43)
 • 6. oktober, 2015. Første dag med gravemaskin. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  3/43
  6. oktober, 2015. Første dag med gravemaskin. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 3 av 43)
 • Uke 41, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  4/43
  Uke 41, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 4 av 43)
 • Uke 42, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  5/43
  Uke 42, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 5 av 43)
 • Uke 43, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  6/43
  Uke 43, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 6 av 43)
 • Uke 44, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  7/43
  Uke 44, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 7 av 43)
 • Uke 45, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  8/43
  Uke 45, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 8 av 43)
 • Uke 46, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  9/43
  Uke 46, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 9 av 43)
 • Uke 47, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  10/43
  Uke 47, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 10 av 43)
 • Uke 48, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  11/43
  Uke 48, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 11 av 43)
 • Uke 49, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  12/43
  Uke 49, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 12 av 43)
 • Uke 50, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  13/43
  Uke 50, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 13 av 43)
 • Uke 51, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  14/43
  Uke 51, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 14 av 43)
 • Uke 52, 2015. Lille julaften. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  15/43
  Uke 52, 2015. Lille julaften. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 15 av 43)
 • Uke 53, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  16/43
  Uke 53, 2015. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 16 av 43)
 • Uke 1, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  17/43
  Uke 1, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 17 av 43)
 • Uke 2, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  18/43
  Uke 2, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 18 av 43)
 • Uke 3, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  19/43
  Uke 3, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 19 av 43)
 • Uke 4, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  20/43
  Uke 4, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 20 av 43)
 • Uke 5, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  21/43
  Uke 5, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 21 av 43)
 • Uke 6, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  22/43
  Uke 6, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 22 av 43)
 • Uke 7, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  23/43
  Uke 7, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 23 av 43)
 • Uke 8, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  24/43
  Uke 8, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 24 av 43)
 • Uke 9, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  25/43
  Uke 9, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 25 av 43)
 • Uke 10, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  26/43
  Uke 10, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 26 av 43)
 • Uke 11, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  27/43
  Uke 11, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 27 av 43)
 • Uke 12, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  28/43
  Uke 12, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 28 av 43)
 • Uke 13, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  29/43
  Uke 13, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 29 av 43)
 • Uke 14, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  30/43
  Uke 14, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 30 av 43)
 • Uke 15, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  31/43
  Uke 15, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 31 av 43)
 • Uke 16, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  32/43
  Uke 16, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 32 av 43)
 • Uke 17, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  33/43
  Uke 17, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 33 av 43)
 • Uke 18, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  34/43
  Uke 18, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 34 av 43)
 • Uke 19, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  35/43
  Uke 19, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 35 av 43)
 • Uke 20, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  36/43
  Uke 20, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 36 av 43)
 • Uke 21, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  37/43
  Uke 21, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 37 av 43)
 • Uke 22, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  38/43
  Uke 22, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 38 av 43)
 • Uke 23, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  39/43
  Uke 23, 2016. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 39 av 43)
 • Uke 24. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  40/43
  Uke 24. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 40 av 43)
 • Uke 25. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  41/43
  Uke 25. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 41 av 43)
 • Uke 26. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  42/43
  Uke 26. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 42 av 43)
 • Museumshavnen på åpningsdagen. Foto: Oslofjordmuseet (Foto/Photo)
  43/43
  Museumshavnen på åpningsdagen. Foto: Oslofjordmuseet (Bilde 43 av 43)