<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

"Mitt Vollen", ved Per Natvig

Vollen historielag inviterer til en lokalhistorisk kveld på Oslofjordmuseet.

Foredrag av Per Natvig

Per Natvig forteller om "Mitt Vollen". Som sønn av grunnleggeren av Arnestad Bruk, Ragnar Chr. Natvig og kona Lillo, var Per godt posisjonert til å følge driften av bruket og livet ellers i Vollen. 

Arrangert av Vollen Historielag. 

Gratis inngang.