<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2043410902496899&ev=PageView &noscript=1"/>

To rutebåtskilt fra Oslofjorden

Dette er rutebåtskiltene til to av mange, mange båtruter som har trafikkert indre Oslofjord. Den ene ruta gikk fra Sætre til Oslo, den andre fra Åros til Oslo. Disse rutene ble sannsynligvis etablert på begynnelsen av 1950-tallet.

 • Skilt med båtrute til Åros. Skiltene er hvitmalte aluminiumsplater med svarte, blå, røde og grønne bokstaver. Skiltene er ikke mer enn 43 cm brede og 33 cm høye. Foto: MiA (Foto/Photo)
  1/1
  Skilt med båtrute til Åros. Skiltene er hvitmalte aluminiumsplater med svarte, blå, røde og grønne bokstaver. Skiltene er ikke mer enn 43 cm brede og 33 cm høye. Foto: MiA
 • Skilt med båtrute til Sætre. Skiltene er hvitmalte aluminiumsplater med svarte, blå, røde og grønne bokstaver. Skiltene er ikke mer enn 43 cm brede og 33 cm høye. Foto: MiA (Foto/Photo)
  1/1
  Skilt med båtrute til Sætre. Skiltene er hvitmalte aluminiumsplater med svarte, blå, røde og grønne bokstaver. Skiltene er ikke mer enn 43 cm brede og 33 cm høye. Foto: MiA

De første båtrutene

Allerede fra midten av 1800-tallet dukket de første båtrutene opp i indre Oslofjord. Utover århundret og på 1900-tallet ble det etablert stadig flere ruter. En vesentlig drivkraft for alle de nye rutetilbudene, var den økte fritiden for flere enn noen få privilegerte. Rutebåtene gikk på kryss og tvers av fjorden og bandt steder sammen. Båtene fraktet daggjester og sommerturister, og ikke minst pappaer som jobbet i byen mens mor og barn bodde i telt på en av øyene eller hadde sommerferien i et leid eller eid sommerhus på steder som Vollen og Son.

 • D/S Bundefjord er klar til avgang. Ca. 1950. Foto: Aage Storløkken, Oslo museum. (Foto/Photo)
  1/4
  D/S Bundefjord er klar til avgang. Ca. 1950. Foto: Aage Storløkken, Oslo museum. (Bilde 1 av 4)
 • Ferieliv på Langåra i Oslofjorden, juli 1935. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. (Foto/Photo)
  2/4
  Ferieliv på Langåra i Oslofjorden, juli 1935. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. (Bilde 2 av 4)
 • Friluftsliv med primus og kokekar på Nordre Langåra. Den mest benyttede ferieøy i indre Oslofjord for mange i fra arbeiderklassen. Foto: Oslo byarkiv (Foto/Photo)
  3/4
  Friluftsliv med primus og kokekar på Nordre Langåra. Den mest benyttede ferieøy i indre Oslofjord for mange i fra arbeiderklassen. Foto: Oslo byarkiv (Bilde 3 av 4)
 • I telt blant barnålstrær. DS Hval med rute mellom Oslo og Hvalstrand Bad i bakgrunnen. Ca. 1933. Foto: Oslo byarkiv. (Foto/Photo)
  4/4
  I telt blant barnålstrær. DS Hval med rute mellom Oslo og Hvalstrand Bad i bakgrunnen. Ca. 1933. Foto: Oslo byarkiv. (Bilde 4 av 4)

Tettstedutvikling

I utgangspunktet gikk båtene i sommerhalvåret, for om vinteren var store deler av fjorden frosset. Ved siden av å være viktig for kommunikasjon og frakt av folk og gods, kan disse rutebåtene også sies å ha bidratt til å utvikle tettstedene rundt Oslo. Først var det feriegjestene som ga stedene ett yrende liv, så ble det stadig flere fastboende der. På 1950-tallet fikk feriegjester og fastboende i Åros og Sætre også båtruter.

Åros og Sætre

Primus motor for disse to rutene var læreren Bjarne August Skumsvoll. Bjarne var født på Lista i 1908. En periode var han i USA der han blant annet jobbet på noen av de store innsjøene i landet. Da Bjarne kom tilbake til Norge, tok han artium og utdannet seg til lærer. Men han savnet båtlivet fra Lista og innsjøene i USA. Det ble starten på disse båtrutene. Den første båten hans het M/S Skumsprøyt og den gikk i rute i noen år. Fra 1955 til 1966 var det båten M/S Trollhaug som trafikkerte fjorden. Bjarne drev ruta i ferien da han hadde fri fra skolen.

Vi antar at disse skiltene ble produsert samtidig som båtrutene kom i gang på begynnelsen av 1950-tallet.  

 • Rutebåten Trollhaug ligger ved rådhusbryggene. Ca. 1955. Foto: Mittet & Co A.S. Oslo museum (Foto/Photo)
  1/1
  Rutebåten Trollhaug ligger ved rådhusbryggene. Ca. 1955. Foto: Mittet & Co A.S. Oslo museum