<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Maritimt bruktmarked

Kjøp og salg, bytte og gjenbruk av båtutstyr.

Oslofjordmuseet retter fokus mot bærekraftig vedlikehold av båter, og avholder bruktmarked for båtutstyr.

Inngang: 50,-

Vil du selge på markedet?

Har du liggende noe båtutstyr eller annet praktisk maritimt utstyr som fungerer, men som ikke blir brukt og som andre kan ha verdi av?

Meld deg som selger på vårt marked innen 22. januar.

Kontakt: oslofjordmuseet@mia.no40 60 66 35