<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

DKS Funnefoss

Hvorfor ble det et industrisamfunn på Opakermoen? Jo, på grunn av Funnefossen, som ga kraft til trevareindustrien der. Og hvem bosatte seg her?

  • DKS-formidlere i Funnefoss (Foto/Photo)
    1/1
    DKS-formidling i Funnefoss industriarbeidermuseum. MiA/Trine Grønn Iversen

Elevene møter to formidlere i rolle: én som levde på 1910- og én som levde på 1950-tallet. Disse viser frem hvert sitt hjem, og forteller om hvordan de lever og hva som opptar dem. 

Elevene må hjelpe dem med forskjellige arbeidsoppgaver, og blir på denne måten involvert i fortellingene. Hele samfunnet på Funnefoss var bygget rundt fabrikken, og vi arrangerer en stafett hvor elevene skal finne frem til hva vi kan bruke trær til.

Les mer om  Funnefoss Industriarbeidermuseum.

Ta med klær etter vær og mat til å spise lunsj.

For bestilling

DKS-opplegget er laget av MiA - Museene i Akershus i samarbeid med Kulturarvseksjonen i Den kulturelle skolesekken i Viken og Nes kommune.