<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Slått på Hvamshaugen

Bli med på slåttonna på husmannsplassen Hvamshaugen! Å ta vare på slåtteenger er svært viktig for insekter og artsmangfoldet.

Første økt ble unnagjort i drivende tempo den 4. august. Torsdag 6. august gikk vi i gang med område 2, som til nå har vært beitet, men i år er satt av til eng. Fredag 7. august skal resten av område 2 slås, og om du vil prøve deg med ljå, er du hjertelig velkommen! NB: det blir ikke hesjing fredag 7. august.

  • Hvamshaugen_blomstring_juni
    1/1
    Foto: MiA

Hvamshaugen er en gammel husmannsplass som i sin tid hørte til gården Store Hvam, som i dag er Gamle Hvam museum. Den ligger vakkert til med utsikt over Glomma et par kilometer fra museet. 

På Hvamshaugen er det ei slåtteeng med et høyt antall ulike vekster, insekter og sommerfugler. For å ta vare på dette må enga skjøttes etter gamle prinsipper. I år som i fjor har museet har fått støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for å gjennomføre tiltak på Hvamshaugen, og i år utvider vi også området. En del av det som har vært beite opptil tunet er nå avgrenset med strømgjerder, slik at det får gro fram til slåtten.Nå har blomstene fått blomstre og blomstre av, og det er på tide å slå enga. Høyet skal rakes og henges på hesjer. Etter slåtten skal dyr slippes på til beite resten av sommeren. 

Hvor lang tid vi bruker på arbeidet avhenger blant annet av antall frivillige som deltar. Vi går i gang tirsdag 4. august og møtes ved parkeringsplassen ved Grønt fagsenter Hvam kl. 9.00. Man trenger ikke å møte opp så tidlig, man kan komme innom en liten stund i løpet av dagen også! Kanskje noen bare har lyst til å ta en tur og se på?

Vi har ljåer, høygafler og river til låns og sprit til å desinfisere dem med mellom brukerne. Om du har eget utstyr, kan du bruke det. I henhold til de generelle smittevernreglene ber vi alle om å holde en meters avstand, og å holde seg hjemme dersom man ikke er frisk.

Parkering ved Grønt fagsenter Hvam. Derfra er det skiltet fra enden av parkeringsplassen. Det er noe sølete og ulendt i deler av stien, så godt fottøy og lange bukser anbefales. Det tar ca 20-25 minutter å gå til Hvamshaugen.

Kontakt museet på tlf: 46 54 50 71 ved spørsmål.


Les gjerne denne veilederen fra Nibio for å lære mer om slåtteenger og skjøtsel av dem:

Vil du vite mer om Hvamshaugen?