<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hagesommeren 2022

Hagen på Gamle Hvam er ikke bare en vakker dekorasjon, den er også en del av museet. Hagen er et klonarkiv, der vi tar vare på lokale planter. Årets sommersesong i hagen handlet mye om jordforbedring, og det ble laget flere nye bed.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Mari Forberg/MiA

Hva ble gjort i sommer?

Det har vært gjennomført praktisk gartnerarbeid gjennom hele sesongen, med jordforbedring og gjødsling, vanning, luking, klipping, oppstøtting, deling og omplantning, vinterdekking, samt jevnlig kontroll av plantene med hensyn på mulige sykdommer og skadedyr.

 • Besøk fra NIBIO med prøvetaking (Foto/Photo)
  1/1
  Besøk fra NIBIO med prøvetaking

En del av plantene har vært plaget av sykdom, og vi har derfor iverksatt noen tiltak. For det første har vi vært i dialog med fagmiljøene i FAGUS og NIBIO for å identifisere sykdommene. Ti planteprøver har blitt levert til NIBIO for diagnostisering. For det andre har vi isolert noen av de syke plantene i ventebed, plassert bort fra utstillingsbedene. For det tredje har vi opprettet fire nye utstillingsbed med planter avdelt fra de andre bedene. For det fjerde har vi startet et omfattende jordforbedringsprogram for å bedre miljøet for plantene og dermed styrke plantenes naturlige motstandskraft.

 • Et av de nye bedene (Foto/Photo)
  1/1
  Et av de nye bedene Mari Forberg/MiA
 • Dette bedet ble gravd opp, og jordforholdene ble forbedret. (Foto/Photo)
  1/1
  Dette bedet ble gravd opp, og jordforholdene ble forbedret. Mari Forberg/MiA

 Dette siste tiltaket har bakgrunn i at jorda på Gamle Hvam er stiv leirjord, som veksler mellom å være vannmettet i regn og svært hard når det er tørt. Dette er over tid en påkjenning for plantene. I løpet av sommeren har vi gravd opp tre av de store bedene og erstattet leirjorda med hagekompostjord iblandet biokull fra gjenvinningsanlegget på Øras.

 Biokullet er ladet med flytende naturgjødsel, og vil, i tillegg til å gi jorda luftighet, sørge for jevn og god næringstilgang for plantene. Dreneringen i bedene er forbedret ved å legge et 5-10cm tykt gruslag under kompostjorda. Vi planlegger å fortsette dette jordforbedringsprogrammet i de andre bedene neste sesong.

 • Det er mange planter som skal vannes! Her ser man også ett av de nye bedene. (Foto/Photo)
  1/1
  Det er mange planter som skal vannes! Her ser man også ett av de nye bedene. Mari Forberg/MiA

Formidling og forskning

I løpet av sommeren har det vært to hagevandringer som var åpne for alle besøkende. Gartneren har også vært tilgjengelig i hagen på vanlige åpningsdager, og gitt mange gode tips og råd. På Facebook og Instagram har vi delt mange blinkskudd fra hagen, og man har kunnet følge den gjennom sesongens skiftninger. 

Gartneren på Gamle Hvam har i år deltatt på to seminarer for å utvikle og styrke sin fagkompetanse og etablere verdifull kontakt med relevante fagmiljøer: Genressursseminar på NMBU 30 august, og nettseminar for Norske klonarkiv med prydplanter 9 november, begge arrangert av NIBIO. Gartner Trygve var deltager på arrangementet Hager - levende kulturminner,  som en del av Kulturminnedagene i Nes. I tillegg han gjennomført databaseoppdatering og rapportering for klonarkivet gjennom sesongen.


Våre venner pollinatorene

Det er ikke bare prydplanter som blomstrer på Gamle Hvam. Ved potetkjelleren og langs veien lar vi villblomstene stå til de har blomstret av. Dette er mat for bier og humler, som gjør en viktig innsats for å spre pollen. Også i plenen har vi latt det stå igjen partier med kløver, av hensyn til insektene. 

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Mari Forberg/MiA

Høydepunkter fra hagen

Helt fra de første krokusene til den aller siste høstastersen - hagen er vakker sesongen gjennom! I bildespillet kan du se bilder fra hagen som viser noe av mangfoldet i plantesamlingen. 

 • Brannliljer (Foto/Photo)
  1/10
  Brannliljer Mari Forberg/MiA (Bilde 1 av 10)
 • Revebjeller ved låvebrua (Foto/Photo)
  2/10
  Revebjeller ved låvebrua Mari Forberg/MiA (Bilde 2 av 10)
 • Peoner på hell i juli (Foto/Photo)
  3/10
  Peoner på hell i juli Mari Forberg/MiA (Bilde 3 av 10)
 • En av mange sorter georgine (Foto/Photo)
  4/10
  En av mange sorter georgine Mari Forberg/MiA (Bilde 4 av 10)
 • Gjerdesolhatt, ofte kalt "kyss meg over gjerdet" (Foto/Photo)
  5/10
  Gjerdesolhatt, ofte kalt "kyss meg over gjerdet" Mari Forberg/MiA (Bilde 5 av 10)
 • Vakre roser ved Gulbygningen (Foto/Photo)
  6/10
  Vakre roser ved Gulbygningen Mari Forberg/MiA (Bilde 6 av 10)
 • Sjasminbusken ønsker velkommen ved porten (Foto/Photo)
  7/10
  Sjasminbusken ønsker velkommen ved porten Mari Forberg/MiA (Bilde 7 av 10)
 • De aller første krokusene er nesten et mirakel! (Foto/Photo)
  8/10
  De aller første krokusene er nesten et mirakel! Mari Forberg/MiA (Bilde 8 av 10)
 • Akeleier ved bryggerhuset (Foto/Photo)
  9/10
  Akeleier ved bryggerhuset Mari Forberg/MiA (Bilde 9 av 10)
 • Gulbygningen i juni (Foto/Photo)
  10/10
  Gulbygningen i juni Mari Forberg/MiA (Bilde 10 av 10)