Hopp til hovedinnhold

En oppsummering av året

I 2023 har istandsettingsarbeidene preget museet. Dette har åpnet for mye formidling, og det skjer mye spennende på Gamle Hvam.

 • Foto: Christin Johansen/MiA

Istandsettingen

De siste gjenstandene i Svalgangsbygningen er flyttet ut og den står nå helt tom. I februar ble vinduene tatt ut og pakket pent ned. Vi gjorde det fordi bygningen etter hvert skal rettes opp, og vinduene kan da ikke stå i spenn. Bygningen står under "tak over tak", og der står den godt. 

Siden i vår har vi hatt et større fokus på låven, siden den etter frostspreng forrige vinter viste tydeligere tegn på utglidninger, blant annet ved at takstein falt ned. Vi kan se at den beveger seg, og det er viktig å sikre at den ikke utsettes for større skader. Vi har mange gamle, flotte bygninger på Gamle Hvam, og jobber hele tiden med å ta vare på de.

På grunn av størrelsen på istandsettingsprosjektene med både Svalgangsbygningen og låven har Akershus fylkeskommune (tidligere Viken Fylkeskommune) overtatt prosjektledelsen. Magnus Gåseby overtok prosjektlederansvaret etter MiAs Karin Axelsen i mars 2023. At ting tar tid skyldes mange søknadsprosesser, godkjenninger, undersøkelser og at avtaler med mange parter skal inngås på riktig måte. Alle involverte og interesserte skulle ønske at vi hadde hatt et istandsatt Gamle Hvam rett rundt hjørnet, men vi får smøre oss med tålmodighet og gjøre oss nytte av all kunnskapen selve prosessen fører med seg. 

Barking

Som en del av den større istandsettingen av Gamle Hvam museum har folk fra Hvam videregående felt tømmer i skogen som tidligere var eid av Store Hvam. Vi brukte vinteren og våren på å barke alt tømmeret. Dette ble gjort på gamlemåten med barkespade, meddragskniv og øks. 

Videregående elever fra Hvam, Skedsmo og Eidsvoll lærte å barke hos oss i vinter. Den 26. mars arrangerte vi åpen barkedag på museet der rundt 30 besøkende møtte opp. Selv i skoleuka, da vi begynte å se mot sommer, fikk vi hjelp av 4. klassinger til å barke. Vi synes at barking er en fantastisk måte å inkludere frivilligheten, barn og unge i istandsettingen av Svalgangsbygningen. Dette står også på agendaen i 2024!

 • 1/4
  Fra barkekurs på museet Foto: Christin Johansen/MiA
 • 2/4
  Fra barkedagen i mars Foto: Christin Johansen/MiA
 • 3/4
  skoleklasse på besøk Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 4/4
  skoleklasse på besøk Foto: Christin Johansen/MiA

Skoleuka

"Skolebarn møter gardsfolk" ble i år gjennomført i mai og juni, og elevene roterte mellom 4 - 5 ulike poster . Barna fikk oppleve hvordan livet på Hvam var i gamle dager. Vi tok imot ca. 600 4. klassinger fra Nes, Nannestad, Kløfta, Fetsund og Ullensaker som fikk prøve seg på å bære vann, kinne smør, kverne korn, sette poteter og lafte og barke.

 • Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA

Kurs

På museet har det blitt gjennomført flere kurs i regi av Akershus bygningsvernsenter. I februar ble det arrangert barkekurs for ansatte på museet. I april holdte de kurs i tørrmuring på låvebrufoten på stallen, og i mai hadde de kurs i reparasjonslaft på kverna. Begge kursene var for håndverkere.  


 • Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA

Sommersesongen

Moderne tider kommer også til oss, og museet hadde fått pålegg om å koble seg til det kommunale kloakknettet.  Arbeidet var planlagt å gjøres utenom sommersesongen, men slik gikk det ikke. Grøfta gjennom tunet med gjerder rundt ble dessverre stående hele sommeren og hindret adgang til bua og utstillingen på fjøsloftet. Gravingen skulle egentlig være ferdig til sesongåpning 10. juni, men slik ble det ikke, selv om vi utsatte sesongåpningen til 17. juni. 

Underveis i gravingen ble det nemlig gjort funn, og vi fikk arkeologer på besøk! Vi fant trekonstruksjoner fra ca. 1499-1622, noe som kan være et vannrør av tre, en kokegrop fra ca. 254 - 418 og en latrine eller gjødselhaug! Dette kan fortelle oss at det har vært bosetning på Hvam i lang tid. Vi har skrevet en lengre artikkel om det her.

Hagen er et kapittel for seg, og tross mye rot på inntunet, så har hagen vært en oase. Gartner Trygve Reksten videreutvikler den smått, men godt, og tilfang i år har vært et par nye georginebed og noen rosebusker. Vi hører hvert år at "hagen aldri har vært så fin", og det er veldig hyggelig tilbakemelding å få.

På tross av dette har vi hatt ordinære åpningstider. Sommeransatte har stekt vafler, solgt drops, hatt omvisninger på tunet og i stillaset rundt Svalgangsbygningen. I sommer åpnet vi også okkupasjonsutstillingen i gjødselkjelleren igjen, som har vært stengt i noen år. Vi har gjennomført flere små og store arrangement. Et absolutt høydepunkt var da vi fikk besøk av 800 speidere som hadde leir på Hvam videregående. På museet lærte de om middelalderen gjennom forskjellige poster. Jakten på husdyra, eventyrstund og fôringsrunde til dyra har vært gjentagende hendelser i sommer. Olsok med salg av rømmegrøt var en fantastisk strålende dag, og gartner Trygve tok oss med på en lærerik hagevandring i juli. 

Som vanlig ble sommersesongen avsluttet med Gamle Hvamsdagen i august, med mat og musikk på tunet. Venneforeningen stekte byggmels-vafler på svartovn og SAFFA danset på scenen. Dessverre var dagen preget av dårlig vær, men stemningen var fortsatt på topp!


 • 1/7
 • 2/7
  Dyktige sommeransatte som har vært med oss i sommer. Foto: Christin Johansen/MiA
 • 3/7
 • 4/7
  Gartner Trygve i hagen Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 5/7
  Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 6/7
  Bunadskledde ansatte på Gamle-Hvamsdagen. Foto: Trine Grønn Iversen/MiA
 • 7/7

Venneforeningen

Vår fantastiske venneforeningen stiller alltid opp på arrangementer og hva enn det måtte være. I år har de vært med på barkedag, skoleuka, Gamle Hvamsdagen og potetferie.

I tillegg har de arrangert to medlemskvelder på museet. I juni var temaet repslagning, og medlemmer av venneforeningen demonstrerte dette i hagen etterfulgt av foredrag av leder Erik Nymoen. På medlemskvelden i oktober var temaet "Nes under okkupasjonen" med Frits Wahlstrøm. Først fikk fremmøtte en omvisning i okkupasjonsutstillingen av fagkonsulent Juliane Dahl Smerud, før Wahlstrøm snakket om krigen og krigsårene i Nes. 

Har du lyst til å bli med på alt det morsomme? les mer her


 • Foto: Christin Johansen/MiA

Høsten

Med god hjelp fra sommeransatte og elever fra Hvam videregående fikk vi gjennomført slåttonn på Hvamshaugen også i år. Høyet ble hentet av skolen etter at det hadde tørket. På grunn av dårlig vær før slåtten, ble det ikke åpen dugnad for frivillige i år. Heldigvis var det strålende været hele uka vi gjennomførte slåtten.

Potetferie ble arrangert over to dager i høstferien. Været var strålende og potetene mange. Besøkende kom og plukket med seg mange kilo, og til slutt var det ikke mer potet igjen! Det ble laget fuglematere på verkstedet, solgt vafler i kaféen, stekt potetlomper i fjøset og laftet på scena. Vi tok også frem snekkertralla og stylter.

Førjul

Vanligvis avsluttes året på Gamle Hvam med førjul i desember, men på grunn av mye arbeid med å sikre låven lot det seg ikke gjennomføre i år. Venneforeningen arrangerte derfor grilling på Setra, som ligger lenger inn i Store-Hvamsvegen. Det ble en svært kald dag, og oppmøtet ble naturlig nok preget av det. 

2024

Vi gleder oss stort til det nye året. Hverdagen på museet kommer nok fortsatt til å preges av istandsettingen og sikringen av låven. Vi kommer til å aktivt formidle hva som skjer og gjennomføre arrangement!

Vi vil gjerne takke frivillige, besøkende og samarbeidspartnere for et godt år, og vi ser frem mot det nye. 


 • 1/13
  I løpet av våren tok vi dendrokronologiske undersøkelser for å finne ut hvor gamle trestokkene i Svalgangsbygningen er. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 2/13
  Gartner Trygve som raker frem bedene etter vinteren. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 3/13
  En frivillig fra venneforeningen gjør det siste på tauet etter å ha slått rep. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 4/13
  Sauene som har bodd hos oss i sommer. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 5/13
  Speidere skulle lage skjoldmur. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 6/13
  Årets griser: Pelle og Pysa. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 7/13
  Gartner Trygve hadde en flott hagevandring. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 8/13
  Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 9/13
  Sommeransatte som hjalp til med slåtten på Hvamshaugen. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 10/13
  Vi sto på stand på Brød og Cirkus! Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 11/13
  Venneforeningsleder Erik som takker for et flott foredrag av Frits Wahlstrøm Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 12/13
  Gartner Trygve som tar opp georginene for vinteren. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA
 • 13/13
  En Farmall Cub fra 1948 som vi skal bruke på museet. Foto: Juliane Dahl Smerud/MiA