Hopp til hovedinnhold

Arkeologiske funn!

I forbindelse med graving på tunet ble det oppdaget strukturer av tre i bakken! På grunn av videre undersøkelser av arkeologer bar tunet vårt preg av dette i sommer.

Hvorfor ble det gravd?

I starten av juni ble det startet graving på tunet for å koble museet til det kommunale kloakknettet. Dette skulle være ferdig til sesongåpning i juni, men slik ble det ikke. På grunn av funn i bakken ble arbeidet midlertidig stoppet, og det måtte gjøres arkeologiske undersøkelser. 

Det ble blant annet funnet tømmer som tydelig er plassert i bakken med viten og vilje. Noen mulige teorier var at dette kunne være en gammel brønn eller et gammelt vanningssystem til et hageanlegg.


I forbindelse med gravingen ble det satt opp gjerder rundt sjaktene for å sikre området og for å sørge for at publikum kunne besøke museet. Det står et gjerde rundt Svalgangsbygningen da det fremdeles pågår arbeid med bygningen, men vi tar publikum med inn teltet bygningen står i, og opp i publikumsstillaset under omvisninger.  • 1/3
 • 2/3
 • 3/3

Hva er funnet?

Det er gjort funn flere steder langs traseen det graves. Funnene er gjort på hver side av stabburet og foran stabburet, samt ved siden av verksted/toaletter. På venstre side av stabburet er det gjort funn av tømmerstokker og fyllmasse. Det er funnet never som har blitt datert og siden fjøset, som er fra rundt 1800-tallet, ligger mye høyere antok vi at funnet var eldre enn dette. 

Dateringen på trekonstruksjonen viste seg å være cal. 1499-1662 e.Kr. Dette betyr at trekonstruksjonene ikke er automatisk fredet, ettersom de er bygget i etterreformatorisk periode.

Foran stabburet er det funnet et vannrør av tre. Det er usikkert om denne henger sammen med strukturen på andre siden av bua. Vannrøret viste seg å være av nyere dato.

Etter at det ble gjort funn av kull ble videre graving satt på vent. Dette funnet kunne være tegn på flere ting, blant annet kunne det være en kokegrop. En kokegrop er et sted hvor en kunne tilberede mat. Arkeologene  går ut fra at dette har vært en kokegrop og har datert den til yngre romertid, cal. 254-418 e.Kr, og den er dermed et automatisk fredet kulturminne. 

 I tillegg til disse funnene har det blitt funnet en latrine på baksiden av verkstedet.

 • 1/4
  Tømmerstokker og fyllmasse ved stabburet. Kan det være en brønn?
 • 2/4
  Trestokker funnet i bakken.
 • 3/4
  Vannrør av tre funnet foran stabburet.
 • 4/4
  Funn av kull i jordlaget.

Hva skjedde så?

Arkeologer fra Viken fylkeskommune har vært på museet og undersøkt kulturminnene som ble funnet i bakken tidligere i sommer. Det ble bestemt at det ikke skal gjøres ytterligere utgravinger. Sjakten med kulturminnene er nå fylt igjen.

Disse undersøkelsene har vært viktige for museet fordi vi har hatt lite sikker kunnskap om tunet før 1700-tallet. Kokegropen viser blant annet at det har vært menneskelig aktivitet her så tidlig som i yngre romertid, og dette er informasjon vi på museet gleder oss over.