<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Mork husmorskole

Utstilling i 2016. Akershus fylkes

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Historien i årstall - hentet fra utstillingen

1919    Akershus fylkes husmorskole opprettes i midlertidige lokaler i Eidsvold Bad. 24 elever får plass.

1924    Husmorskolen flytter til egen eiendom på Mork og tar inn 36 elever. Internatskolen bygges opp som en fullverdig gård. Internatet bygges for 36 elever, men 40 elever får plass allerede året etter.

1928    Skoleanlegget står ferdig utbygd med hovedbygning, vaktmesterleilighet, uthusbygning, hage og utbedret jordvei.

1950    Elevrommene moderniseres, ferdig 1950. Begge kjøkken blir rustet opp, ferdig 1952.

1955    Skolens nye fane blir innviet og tatt i bruk.

1956    «Nyfløyen» står ferdig til bruk med ny stor håndarbeidssal samt festsal i underetasjen. Hybelleiligheter for lærerne byggets annen etasje.

1959    Kong Olav spiser middag på skolen i anledning åpningen av minnesundbrua.
1969    Feirer 50 år med jubileumsberetning skrevet av Otto Nordheim.

1969    Den kommunale husmorskolen på Ås skole med halvårig kurs for 12 elever blir filial under Akershus husmorskole.

1970    Dyrehold og gardsdrift avvikles.

1972    Husmorskolen endrer navn til Eidsvoll fagskole i husstell. Skolen har 48 elever, iberegnet filialen på Ås skole.
1974    Bygger rektorbolig i parken.

1974    Skolen får sin første mannlige elev.

1976    Lov om videregående opplæring iverksettes. Skolen endrer navn til Mork videregående skole. Tilbyr husstell/vev for 12 elever.

1979    Eksternatklassen på Ås skole legges ned. Tilbyr nye kurs: Grunnkurs kokk/servitør/husstell og omsorgsfag i tillegg til husstell/vev.

1980    Lærerne bor ikke på skolen. Flere elever og kurs. Skolen oppretter sosial- og helsefag og miljø/vedlikeholdsfag. Gir tilbud om spesialundervisning.

1982    Slutter med å være internatskole.

1984    Skolen har vokst til 116 elever. Tilbudene innen husholdningsfag og sosial- og helsefag vokser.

1990    Skolen moderniseres. Pusser opp arbeidsrom for lærere. Kjøkkenene restaureres. Starter oppdragsundervisning.

1991    Skolen oppretter servitørlinje. Bygger skolestue i parken.

1992    Oppretter tilbud om allmennfaglig påbygging. Rektorboligen tas i bruk til opplæring.

1994    Reform 1994 gir nye læreplaner. Husholdningsfag blir hotell- og næringsmiddelfag. Sosial- og helsefag blir helse- og sosialfag. Skolen får 220 elevplasser, men har periodevis over 300 elever. Skolestua utvides med to rom.

1996    Skolen får kjøttfaglinje.

1997    Fylkeskommunen vedtar å bygge ut skolen med 300 elevplasser i 2004/2005.

2000    Mork videregående skole vedtatt nedlagt og undervisningstilbudet flyttet til ny videregående skole i Nannestad. Personalet tilbud om ansettelse ved Nannestad videregående skole.

2004    Mork videregående skoles tilbud blir ved høstens skolestart en del av tilbudet ved den nye skolen i Nannestad.