<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Helse i Eidsvoll gjennom 200 år

Helse og hygiene angår oss alle, og boforhold, ernæring, sykdom og død har påvirket og påvirker hvordan vi lever livene våre.
I 2015 var dette temaet for utstillingen på Eidsvoll museum

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Se plansjene fra utstillingen her: